Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
De Illuminati

De Illuminati
Bij het woord elite denken de meeste mensen aan een groep rijke lieden die zichzelf vermaken met deftige feestjes en paardenraces. Maar het is iets totaal anders.

De elite, althans het deel van de elite dat zich de illuminati ("de verlichten") noemt, bestaat in de kern uit 13 steenrijke, zionistische (1) families die voortdurend met elkaar in verbinding staan. Hun namen zijn waarschijnlijk Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bruce, Cavendish, De Medici, Hannover, Habsburg, Krupp, Plantagenet, Romanov, Sinclair en Windsor. Maar deze lijst wordt zo angstvallig verborgen gehouden voor de buitenwereld, dat sommige bronnen op een aantal plekken een andere naam noemen (2).

Ze worden ondersteund door 300 andere families, vaak met bekende namen zoals Agnelli, Bush, Ford, Kuhn, Loeb, Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff (3). Daaromheen bewegen zich nog een heleboel machtsbeluste lieden, zoals Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Bill en Hillary Clinton, Warren Buffet, etc. Tezamen controleren ze praktisch alle macht en het geld in de wereld.

"De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over algemene zaken,
is dat ze geregeerd worden door slechte mensen." - Plato

Ze beheren talloze organisaties en ordes, zoals het Vaticaan, de Verenigde Naties, de Wereldbank, bijna alle centrale banken (4), de CIA, de NSA, NASA, het World Economic Forum (WEF), Bilderberg, Thule, Skull & Bones en vele anderen (5). De illuminati werken al honderden jaren aan een geheime agenda, die hen in kleine stapjes toe moet brengen naar een Nieuwe Wereld Orde (6). Dit houdt in dat de wereld nog maar één regering heeft die alles controleert en waarin de burgers vrijwel geen enkel recht meer hebben. Dit mogen dan geen ruim 7 miljard burgers meer zijn, zoals nu, maar nog maar maximaal 500 miljoen. De rest dient uitgeroeid te worden.

De illuminati hebben ieder respect voor een mensenleven verloren en zijn corrupt tot op het bot. De bloedlijnen van de 13 families gaan terug tot in de Sumerische tijd en ze houden deze lijnen zo zuiver mogelijk door steeds onderling te trouwen. Ze vormen tevens de top van de machtigste organisatie ter wereld, de vrijmetselarij (7), (8). Boven de illuminati staat in de hiërarchie nog de orde der Jezuïeten en hun leider, de zogenaamde "Zwarte Paus". Maar die hebben alleen een religieuze en sturende functie, terwijl de illuminati als uitvoerend orgaan het werkelijke machtsblok vormen.

Ze hadden hun plannen vastgelegd in een 'stonehenge'-achtig monument in Georgia, VS, de zogenaamde "Georgia Guidestones" (9). Op dit monument, dat ze ook gebruikten voor hun bloedoffers (10), stond niets vermeld over hun duistere aard, maar die houden ze dan ook zorgvuldig geheim.

Symbolisch: net als de rest van de illuminati-plannen hebben de "Georgia Guidestones" flink te lijden onder het groeiende bewustzijn onder het publiek

Symbolisch: net als de rest van de illuminati-plannen hadden de "Georgia Guidestones" flink te lijden onder het groeiende bewustzijn onder het publiek.

In de vroege ochtend van 6 juli 2022 werd er een dusdanig zware aanslag op gepleegd dat de lokale autoriteiten besloten om het bouwwerk dan maar helemaal af te breken (11)De wortel van al het kwaad

De oorsprong van de illuminati is niet menselijk, maar buitenaards. Ruim 4.000 jaar geleden landde er een groep reptielachtigen met het plan om (ongezien) de Aarde te veroveren. Doordat ze de kunst van gedaanteverwisseling verstaan, deden ze zich voor als normale mensen, die generatie op generatie meer macht en geld vergaarden. Een reptielachtige is niet aan één menselijk lichaam gebonden. Dit ras kan duizenden jaren oud worden, dus als er één mensenlichaam te oud geworden is, gaat hij gewoon weer verder met een nieuw lichaam. Voor de buitenwereld lijkt dit een nieuwe telg uit de familie.

Het Beest

Beeldje van "Het Beest"

De 300 families om de 13 kernfamilies heen hebben vrijwel altijd ook bloedlijnen die verwant zijn aan de arische hoofdbloedlijnen, omdat gedaanteverandering lastiger is met het bloed van 'mengelmoesjes'. Hun ware gedaante laten ze alleen op plekken zien waar er geen enkele kans op ontdekking bestaat, zoals in de kastelen waar de families wonen, speciale afdelingen van ondergrondse steden of bij geheime, satanische bloedrituelen en seksfeesten.
Slechts enkele mensen hebben open en bloot contact met ze. De "Pindar" ("Penis van de Duivel") is het meest vooraanstaande lid van de belangrijkste illuminati-familie, de familie Rothschild (12). Hij rapporteert aan de opper-reptielachtige, die zich ergens diep onder de grond bevindt, bijgenaamd "Het Beest".

Reptielachtigen zijn de meest negatieve wezens in het universum. Naar menselijke maatstaven zijn ze onvoorstelbaar slecht en gewetenloos. Wie de daden van de illuminati door de jaren heen bestudeert, bekruipt het gevoel dat het inderdaad niet menselijk kan zijn wat daar achter zit. Van het creëren van wereldoorlogen en "terroristische" aanslagen zoals 11 september, het ziek maken van de bevolking via chemtrails, giftige medicijnen, cosmetica en schadelijk voedsel zoals van McDonald's en KFC, het organiseren van occulte bijeenkomsten met satanische bloedrituelen, mensenjachten en seksfeesten vol kindermisbruik (13), tot aan het vermoorden van goedwillende politici, uitvinders en zelfs pop-artiesten aan toe (14). Vrijwel alle slechte dingen die er in de wereldgeschiedenis gebeurd zijn, zijn uiteindelijk wel op het conto van deze groep te schrijven.

Het Systeem

De invloed van deze buitenaardsen mag dan afgenomen zijn door het Ascensie-proces waarin we nu zitten, het machtssysteem dat ze neergezet hebben op Aarde staat er nog steeds. Het wordt in stand gehouden door miljoenen medewerkers, van geheime diensten tot directeuren van multinationals. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Ze zijn doodsbang dat het volk ontdekt wat ze allemaal op hun geweten hebben. Zoals George Bush senior het zei: "If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us." ("Als het volk wist wat we gedaan hadden, zouden ze achter ons aan komen en ons lynchen").
Hun angst voor ontdekking door het volk is de enige reden dat ze hun definitieve stap naar de Nieuwe Wereld Orde nog niet gezet hebben. 'We' zijn simpelweg nog met teveel, ze overzien het niet om nu al tot actie over te gaan.

Het uitroeien van de bevolking is dus nog steeds het hoogste punt op de agenda. Maar ook dat moet geheim gebeuren, dus hun beweegruimte is beperkt. Hun plannen hebben al vele jaren vertraging opgelopen. Tot overmaat van ramp worden ze ook steeds meer geconfronteerd met het feit dat er hogere machten in het universum zijn die het überhaupt niet veel verder willen laten komen dan hoe het nu is. De situatie waarin onze machthebbers zich bevinden, is dus uitzichtloos: aan de ene kant hebben ze alle macht op Aarde in handen, maar aan de andere kant kunnen ze er vrijwel niets mee.

Dat verhindert deze elite-kliek er echter niet van om de oogkleppen gewoon op te houden en toch vrolijk verder te gaan met plannen maken. Want ook in het proces naar de NWO toe, valt er genoeg 'leuks' te doen. Ze zien elkaar regelmatig op orgies en houden zich bezig met allerlei geheime genootschappen en projecten. Deze geheime projecten strekken zich uit van het bouwen van onderaardse steden, hypermoderne ruimtestations, vliegende schotels en basissen op de maan en Mars, tot tijdreizen, mensenjachten en allerlei bizarre experimenten zoals het clonen van mensen.

De belangrijkste illuminati spenderen hun zomervakantie op de Bohemian Grove in Amerika en de Europese tak ziet elkaar jaarlijks op de Bilderberg Conferentie. Enkele bekenden op de gastenlijst hier zijn o.a. de koninklijke families van Nederland, Engeland en Spanje. Ook de ministers van ontwikkelingssamenwerking zijn hier vaak te vinden, omdat het meeste geld dat bestemd is voor ontwikkelingshulp, traditiegetrouw regelrecht in de zakken van de illuminati verdwijnt. Alle geheime operaties kosten namelijk veel geld, en dat wordt op allerlei illegale manieren binnen geharkt. Zo worden er belastingen geheven die in geen enkele wet terug te vinden zijn, controleert de CIA de wereldwijde drugshandel en laat men de centrale banken geld bijdrukken zonder dat daar een tegenwaarde tegenover staat. Geld uit het niets dus!

Ze genieten van het feit dat ze geheimen hebben voor het volk, dit schept een band met elkaar. En het volk is jarenlang apathisch genoeg gebleken om veel sinistere plannetjes ook ten uitvoer te kunnen brengen. Er zijn maar enkele leden binnen de illuminati die álles weten, want de piramidevormige structuur van het systeem is zo opgezet dat slechts een handjevol mensen het hele plaatje overzien. De rest werkt allemaal op basis van "need to know", er wordt ze niet meer verteld dan nodig is.

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free


De Vrijmetselarij

Als een lid van de elite goed presteert, kan hij stijgen in rang. Dit verloopt via de vrijmetselarij (15). Wie een hogere graad verdiend heeft, krijgt een met veel ceremonie omgeven initiatie in één van de vele vrijmetselaarsloges die de wereld rijk is. Deze vertrekken zijn vaak van ongekende pracht en praal en bevinden zich in of onder gebouwen die iedereen kent, zoals kathedralen, kastelen en regeringsgebouwen.

Bij deze initiatie wordt de vrijmetselaar in kwestie ook ingewijd in een nieuw geheim. Tegenwoordig zijn de meeste van deze geheimen allang op internet te vinden, maar toch zijn ze bij het grote publiek nog onbekend. Ze gaan over zaken als anti-zwaartekracht-technieken, vrije energie, mind control technieken, het universum, stargates, buitenaards leven, hoe de dood "overwonnen" kan worden (reïncarneren zonder naar de hemel te gaan), en geluidstechnieken waarmee materie onvast of gewichtsloos gemaakt kan worden. De vrijmetselaars waren vroeger werkelijk metselaars, die deze technieken gebruikten. Dit zijn dezelfde technieken die buitenaardsen bij de bouw van de piramides en andere megalitische monumenten gebruikten.

Net als bij andere illuminati-instellingen zoals corporaties, banken, de media, de farmaceutische industrie, de rechterlijke macht en overheden, hebben ook binnen de vrijmetselarij de lagere rangen vaak geen enkel idee aan wat voor systeem ze eigenlijk meewerken. Dit zijn gewone mensen zoals jij en ik. Maar overal geldt: hoe hoger, hoe corrupter. Dit is ook de kracht van dit systeem, en de reden waarom zo weinig mensen uit de school klappen. Zodra ze in de gaten krijgen hoe het systeem eigenlijk werkt, maken ze er zelf al jarenlang deel van uit en voelen ze zich medeplichtig. Ze zijn bang voor de gevolgen als ze gaan praten. Binnen de orde der illuminati wordt het ook niet bepaald op prijs gesteld als er gepraat wordt. Zoals gezegd, een mensenleven is niets waard in deze kringen, dus wie te lastig wordt, wordt gewoon uitgeschakeld.

Om naar een wereldregering toe te werken, hebben de illuminati allerlei globaal opererende instanties opgericht. Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Naties, de NAVO, de Wereldbank, het IMF, de WHO (16), het IPCC, Unicef en vele anderen. Deze instanties acteren naar buiten toe alsof ze het beste met de burger voor hebben, maar de waarheid is precies het tegenovergestelde.

Straatkunst

  De Rockefellers

Wie een beetje onderzoek doet naar de oprichters van al deze instellingen, komt één naam telkens weer tegen: de familie Rockefeller. Hoewel de Rockefellers niet de rijkste illuminati-familie zijn (dat zijn de Rothschilds met een geschat vermogen van 500 biljoen dollar -nee, geen vertaalfout-) (17) zijn ze wel de meest actieve en agressieve familie in hun expansiedrift. De kwaadaardigheid van hun acties en het gebrek aan respect voor hun medemens is stuitend, hoewel ze zich naar buiten toe als filantropen presenteren. Hun favoriete manier van het vernietigen van mensenlevens is het creëren van gewapende conflicten en oorlogen. Dit doen ze doorgaans door het financieren en bewapenen van beide kampen in een conflict en het verspreiden van disinformatie, om ze tegen elkaar op te zetten.

Omdat oorlogen niet overal gecreëerd kunnen worden, richten ze zich daarnaast op het verzwakken van onze gezondheid, met name via kanker. Dit lukt ze aardig. Waar vroeger slechts 1 op de 1.000 mensen met kanker te maken kreeg, is dit tegenwoordig al bijna 1 op de 2. Vooral hun AIDS-campagne was een doorslaand 'succes'. Dit virus creëerden ze net als o.a. SARS, de vogelgriep en de Mexicaanse griep in hun geheime laboratoria. Ze verspreidden het via de vaccins van hun farmaceutische bedrijven, en zagen vervolgens tevreden toe hoe het wereldwijd huishield, en soms hele generaties tegelijk wegvaagde, zoals in Afrika. Ondertussen zorgden ze ervoor dat natuurlijke geneesmiddelen tegen kanker, zoals de cannabinoïden in marihuana, wereldwijd verboden werden.

Maar daar bleef het niet bij, want ook via chemtrails, schadelijke straling, voedsel en kleding wordt onze gezondheid bestreden.

Hoe onze gezondheid ondermijnd wordt

Alle levende organismen hebben een natuurlijke trilling. Door elektromagnetische straling van buitenaf kan deze trilling verstoord worden. Dit resulteert voor mensen in allerlei kwalen, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, depressies, negatieve effecten op het centraal zenuwstelsel en de werking van de hersenen, en kanker (18). Vooral de laatste decennia hebben de illuminati tal van methoden ontwikkeld om onze leefomgeving permanent te vervuilen met allerlei ongezonde straling. Tot de grootste boosdoeners behoren mobiele telefonie, UMTS-masten, WiFi en een wereldwijd netwerk van enorm krachtige stralingsinstallaties, genaamd H.A.A.R.P. (19).

Ons voedsel wordt door de machthebbers zoveel mogelijk (genetisch) gemanipuleerd door essentiële voedingsstoffen te verwijderen en schadelijke elementen toe te voegen, zoals aspartaam en andere chemische troep (20), (21). Vrijmetselaarsbedrijven die zich hieraan schuldig maken, zijn vaak te herkennen aan het feit dat ze schijnbaar zonder enige moeite de wereld veroverd hebben. Zoals McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Kellogg's en Starbucks. De logo's van deze bedrijven staan vaak bol van de symboliek, want de illuminati zijn gek op geheime symbolen, geometrische waarden (22) en gebaren.

Bij de vervaardiging van stoffen en kleding wordt veel gif gebruikt (23) en daarna worden ze vaak bedekt met het schadelijke gas formaldehyde om kreuken te voorkomen. De containers waarin ze vervolgens vervoerd worden, zijn vaak 'insectenvrij' gemaakt met het giftige gas benzeen. Wie zo'n kledingstuk koopt en direct aantrekt zonder het eerst te wassen, stelt zijn huid bloot aan al deze gifstoffen.

Net als vele andere illuminati zien we de CEO's van McDonald's regelmatig een 'geheim' illuminati handgebaar maken bij openbare optredens, zoals hier op presentaties voor de Spelen Net als vele andere illuminati zien we de CEO's van McDonald's een 'geheim' illuminati handgebaar maken op de presentatie voor de Spelen

De Olympische Spelen in Londen in 2012 hadden een hoogtepunt moeten worden in het bestaan van de illuminati. De hele architectuur van het evenement stond in het teken van vrijmetselaarssymboliek (24), (23), en er stond "een gebeurtenis" op het programma. Wat dat precies had moeten worden is ons niet bekend, maar als we het mysterieuze Illuminati Kaartspel uit 1995 (26) mogen geloven, was het weer niet echt feestelijk geweest. Gelukkig had de Galactische Federatie en andere gechannelde entiteiten voor en tijdens de Spelen al laten weten (27) dat gebeurtenissen à la 9/11 niet meer toegestaan zullen worden op Aarde, in deze tijd van Ascensie.

Op de foto: net als vele andere illuminati, zien we de CEO's van McDonald's een 'geheim' illuminati handgebaar maken op de presentatie voor de SpelenWaar zitten de illuminati?

Overal. Hun tentakels strekken zich uit tot in alle hoeken van ons dagelijks leven. Ze controleren het banksysteem, de media (28), (29), nieuwsdiensten , de farmaceutische industrie, de olie-industrie, regeringen, de beurs, de rechtspraak grotendeels, geheime diensten (30), legers en de wapenindustrie. Ze beïnvloeden de wetenschap, schoolboeken, universiteiten, de journalistiek en Hollywood. Uitvinders die uitvindingen doen op het gebied van vrije energie of andere zaken die bedreigend kunnen zijn voor het establishment, worden afgekocht, bedreigd of vermoord. Ze zijn eigenaar van de grootste mijnen, casino's, ze beheersen via de CIA de complete drugswereld, de sexslavernij, en ga zo maar door.

Simpel gezegd: zolang je braaf je leventje leidt, keurig belasting betaalt en meewerkt, laten ze je met rust. Zodra je echter van de gebaande paden afwijkt en lastige vragen gaat stellen of iets doet dat de plannen van de machthebbers tegenwerkt, kan je leven in no time op zijn kop gezet worden. Duizenden lastpakken uit de wereldgeschiedenis, van JFK tot Pim Fortuyn, van Nikola Tesla tot Jan Sloot, en van Marten Luther King tot Buddy Holly, kunnen er (niet meer) over meepraten.

Angst is het wapen waarmee ze regeren, met de media als hun trouwe boodschapper. Ze proberen ons overal bang voor te maken. Omdat we van de natuur weinig te vrezen hebben, worden de problemen gewoon verzonnen: terrorisme, global warming, enge virussen, koude oorlog, zure regen, noem maar op. Vrijwel al het goede nieuws wordt voor ons achtergehouden, iedere krant en journaaluitzending staat bol van de angstwekkende berichten. Je zou er bijna bang van worden ;)

"Het ware doel van propaganda is noch het overtuigen, noch het overhalen van mensen, maar juist het creëren van een uniform patroon in de media, zodat elke onorthodoxe gedachte direct klinkt als een dissonant." - Alan Bullock in zijn boek "Hitler and Stalin, Parallel Lives"

Het ultieme falen van de Nieuwe Wereld Orde: Ondanks al hun duistere projecten zijn de illuminati er niet geslaagd om de ontwikkeling en groei van de bevolking tegen te houden

Het ultieme falen van de Nieuwe Wereld Orde: Ondanks al hun duistere projecten zijn de illuminati er niet geslaagd om de ontwikkeling en groei van de bevolking tegen te houden


Berouw komt na de zonde

De illuminati zijn spiritueel nauwelijks ontwikkeld, en geloven dus ook niet dat er zoiets als karma bestaat. Ze denken dat het leed dat ze anderen aandoen, zonder consequenties zal blijven. Helaas voor hen werkt karma echter overal en altijd in het universum. Dus op een zeker moment zullen zij, in dit leven of een volgend, de gevolgen van hun daden moeten ervaren. Daarnaast zal iedere ziel na zijn overlijden zijn eigen leven moeten evalueren in de Hemel.

Het is in channelings en door mensen met bijna-dood-ervaringen al vaak gememoreerd: zodra je sterft en je aan je reis naar het Licht begint, valt alles weg wat je gepresteerd hebt op het gebied van carrières, macht en rijkdom. Je voelt alleen nog maar hoe je anderen behandeld hebt, hoe je liefgehad hebt, wat je betekend hebt voor anderen. Wat waren voor iedereen de gevolgen van jouw keuzes, en hoe ben je gegroeid door je ervaringen? Dat zijn de dingen die tellen voor een ziel, en je weet direct wat je goed en fout gedaan hebt. Deze evulatie is niet vrijblijvend, want je zult zelf ook voelen hoe jouw daden gevoeld zijn door anderen. Iedere pijn, elk verdrietje zul je zelf moeten ervaren.

Matthew Ward (31), de spirit van een overleden jongen die nu gechanneld wordt door zijn moeder, schreef dat dit een lang en zwaar proces is voor mensen die op grote schaal wandaden verricht hebben. Daarom worden we in berichten die vanuit hogere dimensies tot ons komen, ook altijd aangemoedigd om geen gevoelens van haat tegen de illuminati te koesteren. Want als het spel hier op Aarde straks uit is, zijn ze niet te benijden.

------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:


Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer