Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
De Holle Aarde

De Holle Aarde
De Aarde is net als de meeste andere planeten en manen, hol van binnen. De aardkorst is zo'n 1000 km dik. De zwaartekracht, die veroorzaakt wordt door straling van de zon, zit in die korst. Rond de evenaar draait Gaia met bijna 1700 km/u om haar as. De ronde vorm en de groei van de Aarde worden verklaard door de centrifugerende kracht van die draaiing.

Er zijn enkele gangen die leiden naar de binnenkant van de Aarde. Ook zit er op beide polen een groot gat in de korst, dat zichtbaar is op sommige satellietfoto's (die nooit vrijgegeven worden aan het publiek). De holle constructie zorgt ervoor dat er bij aardbevingen soms een mysterieus geluid waargenomen wordt, alsof er aan een grote bel geklingeld wordt.

De illuminati zien er strikt op toe dat het geheim van de holle Aarde verborgen blijft voor het publiek. Zowel de Noord- als de Zuidpool zijn no-fly zones, en zelfs satellieten mogen niet over de polen vliegen. Vreemd genoeg zijn ze met foto's van andere planeten minder voorzichtig. Zo is deze foto van het gat in de zuidpool van Jupiter gewoon op de site van de NASA te vinden

De illuminati zien er strikt op toe dat het geheim van de holle Aarde verborgen blijft voor het publiek. Zowel de Noord- als de Zuidpool zijn no-fly zones, en zelfs satellieten mogen niet over de polen vliegen. Vreemd genoeg zijn ze met foto's van andere planeten minder voorzichtig. Zo is deze foto van het gat in de zuidpool van Jupiter gewoon op de site van de NASA (1) te vinden


  Op onderstaand plaatje zijn de banen van de satellieten om de Aarde te zien, en wordt goed zichtbaar hoe ze allemaal zorgvuldig om het gat in de Noordpool heen gestuurd worden. Dit levert de wetenschap de nodige frustraties op, omdat hierdoor bepaalde data onbeschikbaar blijven, zoals ook op de NASA site te lezen valt: "The circular gap over the Earth's geographic pole is due to a gap in the satellite coverage." (2)

Satellietroutes boven de Noordpool

De grote holte binnenin de aardbol verklaart ook waarom er bij aardbevingen op seismografische waarnemingen een zogenaamde schaduwzone optreedt. Dat is een gedeelte van het aardoppervlak, ver van het epicentrum, waar de seismische golven vrijwel verdwijnen, terwijl ze verderop weer terugkomen. De reguliere wetenschap breekt zich hier nog steeds het hoofd over, en probeert het met vergezochte theorieën vol met aannames te beredeneren. Maar dit komt dus omdat halverwege binnenin de korst, de zwaartekracht de andere kant op gaat, waardoor de seismische golven zich splitsen (3).

Onze binnenburen

In het binnenste der Aarde woont sinds enkele miljoenen jaren een hoog ontwikkelde beschaving, Agartha genaamd. Deze wereld bestaat uit meer dan 120 ondergrondse steden en een groot rijk aan de binnenkant van de aardbol. Dit volk bestaat uit een verzameling kleinere volken van verschillende afkomst. Het grootste deel heeft ooit aan de oppervlakte geleefd en is later ondergronds gegaan, zoals afstammelingen van Hyperborea, Atlantis, Lemurië en zelfs Nazi Duitsland (4) en (5). Allen zijn nu vredelievend en ze hebben veelvuldig contact met buitenaardse beschavingen. Ze leven in volmaakte harmonie met de natuur.

Filmbeelden van een tientallen vierkante kilometers groot gebied met meren en bossen, midden op de Zuidpool

Filmbeelden van een tientallen vierkante kilometers groot gebied met meren en bossen, midden op de Zuidpool. De beelden werden geschoten op 19 februari 1947 door de Amerikaanse admiraal Richard Byrd tijdens "Operation Highjump" (6), vlak voordat hij Agartha binnen zou vliegen


Er leven vele diersoorten die aan de buitenkant allang uitgestorven zijn, zoals mammoeten en sabeltandtijgers. Alles is er beter, schoner en vooral ook groter! Er staan "Avatar"-achtige bomen van honderden meters hoog. Er groeien druiven zo groot als pruimen, met een smaak die alles wat bij ons aan de oppervlakte groeit, overtreft. Vooral de hydroponische tomaat schijnt legendarisch te zijn.

In sommige steden wonen mensen die veel groter zijn dan onze soort, wel vier meter lang. Dit waren de mensen die de Noorse visser Olaf Jansen het eerst tegenkwam tijdens zijn ongelofelijke zeereis in de negentiende eeuw. Je kunt je voorstellen dat hij hier letterlijk en figuurlijk wel enigszins van opkeek (7).

Olaf Jansen en zijn vader worden aandachtig bekeken door de reuzen uit Agartha die hen opgepikt hebben op hun boot

Olaf Jansen en zijn vader (7) worden aandachtig bekeken door de reuzen uit Agartha die hen opgepikt hebben op hun boot


Agarthanen leven ook veel langer dan wij, hun 'bejaarden' zijn soms wel 30.000 jaar oud. Omdat het ouderwordingsproces geen rol meer speelt bij deze mensen, kiezen de meesten ervoor om zo'n 30 à 40 jaar te lijken, terwijl ze in werkelijkheid dus veel ouder kunnen zijn. Als een Agarthaan vindt dat zijn beleving van een bepaalde incarnatie voltooid is, kan hij dat lichaam naar eigen keus verlaten.

Altijd dag

In het grote rijk aan de binnenkant is het nooit nacht. Er hangt een waterige zon in het midden, de kern van onze planeet. Die zon hangt duizenden kilometers boven het binnenoppervlak en zorgt voor een prettig, oranje-achtig licht. Aan de binnenoppervlakte heerst een constante temperatuur van ongeveer 24 graden. Er is daar minder zwaartekracht dan hier, je voelt je dus lichter.

Westerse wetenschapers hebben vanaf het buitenoppervlak proberen vast te stellen uit welke elementen deze kern bestaat. Dat gebeurde via een zogenaamde spectrometer, een instrument waarmee de samenstelling van materialen gemeten kan worden door naar de uitgaande frequenties te luisteren.

Het bleek om een bolvormig kristal van ijzer en xenon te gaan van miljoenen graden heet en een enorme dichtheid (8). De vermoede doorsnede is ongeveer 2.000 km. Deze kern draait veel sneller dan de korst, en bovendien de andere kant op. Dit fungeert als generator, en hierdoor ontstaat de magnetosfeer om de Aarde.

Boven de poolgaten hangt een elektromagnetisch veld dat constant meteorologische storingen veroorzaakt. Op YouTube staat een filmpje hiervan, dat gemaakt schijnt te zijn vanuit het Russische ruimtestation Mir

Boven de poolgaten hangt een elektromagnetisch veld dat constant meteorologische storingen veroorzaakt. Op YouTube staat een filmpje hiervan (9), dat gemaakt schijnt te zijn vanuit het Russische ruimtestation Mir


  Agartha bestaat voor ongeveer een kwart uit water en de rest is land, waarop zo'n honderd grote, kristal-achtige steden liggen. De hoofdstad, waar de regering zetelt, heet "Shamballa de Mindere" en andere steden hebben namen als Posid, Shonshe, Rama en Shingwa.

De aardkorst van onze planeet is een gatenkaas. Er zijn natuurlijk gevormde grotten van honderden kilometers lang. In sommigen daarvan zijn de satellietsteden van het Agartha-netwerk (10) te vinden. Soms liggen die maar vlak onder het aardoppervlak, zoals de grote stad Telos (11), onder Mount Shasta in California. Die komt tot halverwege de berg, en ligt dus gedeeltelijk zelfs boven het aardoppervlak.

Magma bevindt zich niet overal onder onze grond, en bovendien niet dieper dan 20 km. De overige stukken worden gebruikt voor verbindingen tussen deze steden onderling en met het "binnenland". De meeste steden hebben compleet op zichzelf werkende ecosystemen.

Zeldzame foto van het gat in de Noordpool, vanuit de Space Shuttle

Zeldzame foto van het gat in de Noordpool, vanuit de Space Shuttle


Organisatie

De regering van Agartha, de "Raad van Twaalf", wordt gevormd door zes mannen en zes vrouwen. Het is een liefdevolle raad die als gids en beschermer van het volk fungeert. De hogepriester is een andere belangrijke volksvertegenwoordiger.

Alle steden en huizen zijn met elkaar verbonden via een ingenieus, spiritueel computersysteem. Het is gebaseerd op aminozuur en wordt gebruikt voor interne en galactische communicatie. Maar het houdt ook de gezondheid van de bewoners in de gaten, en kan bijvoorbeeld meten of er een tekort aan vitaminen of mineralen is in het lichaam.

Geld hebben ze niet in Agartha. Er is overvloed voor iedereen, en luxe-artikelen veranderen van eigenaar via een ruilsysteem. De steden hebben bewegende stoepen, en voor kleine afstandjes bewegen ze zich voort op een soort sneeuwscooter-achtige vervoermiddelen. Alles werkt op vrije energie. Als ze van stad naar stad willen reizen, maken ze gebruik van "de Buis", een elektromagnetisch metro-systeem dat snelheden tot vierduizend kilometer per uur haalt.

De Agarthanen zijn volledig geïntegreerd in galactische omgangsvormen en maken deel uit van de Confederatie van Planeten. Ze maken ruimtereizen in schepen die in staat zijn om van dimensie te veranderen, waardoor ze voor onze ogen meestal onzichtbaar blijven. Op drukbezochte plekken zoals Mount Shasta en Mount Adams is het een komen en gaan van ruimteschepen. Contactee James Gilliland vestigde zijn ranch aan de voet van Mount Adams, en speurt 's avonds met bezoekers van over de hele wereld met verrekijkers naar lichtschepen die in en uit de berg reizen. Omdat dematerialiseren geen enkel probleem vormt voor deze schepen, worden ze niet gehinderd door de buitenkant van de berg.

Ook popster Robbie Williams, die enkele malen een ontmoeting had met een UFO, bracht een bezoekje aan de ranch van James Gilliland. Naast hem staat James zelf

Ook popster Robbie Williams, die enkele malen een ontmoeting had met een UFO, bracht een bezoekje aan de ranch van James Gilliland. Naast hem staat James zelf


  Natuurlijk hebben de illuminati die ons aan de buitenkant het even zuur maken, ook geprobeerd om het binnenste der Aarde te veroveren. Vanwege hun superieure techniek en hun bescherming door de Confederatie, hadden de Agarthanen echter weinig moeite om deze pogingen in de kiem te smoren.

Leven aan de binnenkant

Net als wij, gaan de Agarthanen graag uit. Ze bezoeken concerten, theaters en genieten van allerlei kunstvormen. Fans van "Star Trek" zouden misschien de holodecks wel herkennen, die echt bestaan. Je kiest je favoriete film of tijdperk in de wereldgeschiedenis, en maakt er zelf deel van uit. We weten het niet zeker, maar we vermoeden dat hier ook wel scènes te kiezen zijn die zich aan het aardoppervlak afspelen. Want de Agarthanen kennen ons heel wat beter dan wij hen!

Agarthanen planten zich op vrijwel dezelfde manier voort als wij, met als grootste verschil dat hun vrouwen niet negen maanden zwanger zijn, maar slechts drie. Omdat deze mensen duizenden jaren oud kunnen worden, zijn geboortes veel zeldzamer, en wordt het gezien als iets heiligs. Als het kind zich aandient, gaan de aanstaande ouders drie dagen naar de tempel, waar de baby verwelkomd wordt met prachtige muziek, fijne gedachten en mooie beelden. Net als bij ons soms gebeurt, wordt een kind daar altijd in het water geboren.

Ascensie

De komende Ascensie is voor het volk van Agartha iets vanzelfsprekends. Hun enige 'probleem' is, dat ze aan ons vast zitten op deze planeet, en dat het Goddelijke Plan voorschrijft dat we samen ascenderen. Daarom werken de Agarthanen met de Galactische Federatie samen om onze spirituele ontwikkeling te versnellen. Naar boven komen doen de Agarthanen nu nog niet graag, omdat ze spiritueel hoog ontwikkeld zijn, en telepatisch communiceren. Zelfs een boosaardige gedachte van een ander kan al fysiek schadelijk voor ze zijn.

Pas als de mensheid hier aan de bovenkant positief heeft leren denken en de beste bedoelingen heeft, zal er een vereniging met onze onderaardse broeders plaatsvinden. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit pas vlak voor of na de sprong van onze planeet naar de vierde dimensie gaan plaatsvinden. Dan zal er letterlijk een wereld voor ons opengaan!

------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:
  • Hollow Earth Theory 3D HD Version. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.

  • Aurora Australis Shows South Polar Opening to Hollow Earth. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.

  • Jan Lamprecht - The Hollow Earth. Zuid-Afrikaans computerdeskundige Jan Lamprecht bespreekt fenomenen die op het bestaan van een holle Aarde wijzen. Zoals landmassa's ten noorden van Canada die gerapporteerd werden door zowel het Amerikaanse als het Russische leger (passages die vervolgens weer geschrapt werden uit de rapporten). Nucleaire neerslag van Tsjernobyl op de Zuidpool, als enige plek op het zuidelijk halfrond. Weersvoorspellingen die eigenlijk heel makkelijk zouden moeten zijn, maar constant verstoord worden door een onbekende factor. En geladen deeltjes van de zon die het poollicht veroorzaken, die door de Aarde op onverklaarbare wijze versneld worden.
    Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer