Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
De Galactische Federatie

De Galactische Federatie
De Galactische Federatie, ook wel Galactische Federatie van het Licht, de Confederatie (van Planeten), Interstellaire Alliantie, Alliantie van Bol-Wezens of de Galactische Federatie van Werelden genoemd, is een samenwerkingsverband van ruimtevarende beschavingen in onze Melkweg. Zij bestaat uit honderdduizenden leden en werd miljoenen jaren geleden opgericht, na een serie oorlogen in het Lyra-sterrenbeeld. De vernietiging die daarbij plaatsvond was voor de overlevenden aanleiding om galactische conflicten voortaan op een vredige manier te proberen op te lossen.
Ieder bewoond melkwegstelsel in ons universum heeft een federatie, maar die van ons is één van de oudste.

De Galactische Federatie heeft een enorme vloot ruimteschepen tot zijn beschikking die overal waar conflicten dreigen, bemiddelen of desnoods ingrijpen. De interdimensionale technologie die ze tot hun beschikking hebben is van zo'n hoog niveau dat wij ons daar nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Hun controle van energie is nagenoeg perfect, dus zaken zoals dematerialiseren, onzichtbaar worden of het creëren van bolletjes energie die met een opdracht losgelaten kunnen worden (bijvoorbeeld voor het vormen van graancirkels) vormt geen enkel probleem.

Hun schepen, die soms zo groot zijn als planeten, bestaan vaak uit levend materiaal en zijn volledig zelfvoorzienend. Het zijn werelden op zich, met bossen, akkers en rivieren. De vloot wordt gevormd door schepen van de deelnemende naties, aangevuld met zelfstandig opererende vloten. Sommige van deze vloten worden geleid door commandanten die inmiddels ook op Aarde enige bekendheid genieten en soms gechanneld worden, zoals Ashtar en Hatonn. Deze channelings begonnen zo'n 50 jaar geleden (1) en gebeuren de laatste tijd steeds vaker door allerlei mediums, maar deze zijn lang niet allemaal even zuiver.

De grotere schepen van de Galactische Federatie zijn werelden op zich

De grotere schepen van de Galactische Federatie zijn werelden op zich. (De afbeelding is een impressie)


De Galactische Federatie wordt bestuurd door een grote raad, die gevormd wordt door kleinere raden, die weer bestaan uit nog kleinere raden van alle afzonderlijke leden, etc. Zo wordt deze enorme organisatie bestuurbaar gehouden. De hiërarchie tussen leden onderling wordt meestal bepaald door hun spirituele ontwikkeling. De hoogst ontwikkelde leden zijn prachtige lichtwezens die de wil van God vertolken.

Op dit moment is een groot deel van de Galactische Federatie rond de Aarde aanwezig, om het roerige einde van onze cyclus van dualiteit tot een goed einde te brengen. Hoewel ons hele universum ascendeert, is de Ascensie van de Aarde een verhaal apart. De miljoenen schepen die momenteel rond de Aarde hangen zijn grofweg verdeeld in drie ringen, waarvan de buitenste ring de grootste schepen bevat (2). Het is geen statisch geheel, maar een komen en gaan van allerlei schepen, die gebruik maken van de hyperruimte en stargates zoals de zon (3) om naar hun thuisplaneet of andere plekken in het universum te reizen.

De drie ringen van ruimteschepen van de Galactische Federatie (die natuurlijk driedimensionaal gezien moeten worden). Ze monitoren de Aarde constant en zorgen ervoor dat geen enkele natie met minder goede bedoelingen de Aarde meer kan bezoeken

De drie ringen van ruimteschepen van de Galactische Federatie (die natuurlijk driedimensionaal gezien moeten worden). Ze monitoren de Aarde constant en zorgen ervoor dat geen enkele beschaving met minder goede bedoelingen de Aarde meer kan bezoeken


  Aangezien de bevolking op Aarde menselijk is, spelen de menselijke beschavingen binnen de Galactische Federatie een voorname rol bij de begeleiding van ons ascensie-proces. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de Pleiadiërs en de Sirianen. Ongeveer 40% van de Galactische Federatie is menselijk, de rest bestaat uit andere rassen en lichtwezens. Allen zijn hoger ontwikkeld dan wij en velen hebben een genetische link met ons.

Ze bezoeken onze planeet al miljoenen jaren en hebben tal van souvenirs achtergelaten in de vorm van bouwwerken en kunstvoorwerpen en schedels, hoewel vele daarvan ook gemaakt zijn door negatieve buitenaardse bezoekers die niet tot de Galactische Federatie behoren. Deze link met buitenaardsen wordt door de reguliere wetenschap, die onder controle staat van de illuminati, zoveel mogelijk onder het tapijt geschoven.

Foto van een onderwater piramidecomplex in de vorm van het sterrenbeeld de Pleiaden. Wie deze coördinaten (41 13' 30"N, 72 41'W) intypt in Google Earth, komt uit in de Long Island Sound, een 20 tot 100 meter diepe baai bij New York. De foto is afkomstig uit "The Orion Conspiracy"

Foto van een onderwater piramidecomplex in de vorm van het sterrenbeeld de Pleiaden (4). Wie deze coördinaten (41 13' 30"N, 72 41'W) intypt in Google Earth, komt uit in de Long Island Sound, een 20 tot 100 meter diepe baai bij New York. De foto is afkomstig uit "The Orion Conspiracy"


  Om de Universele Wet van Niet-Inmenging zoveel mogelijk te eerbiedigen, wordt het contact met aardbewoners door de Galactische Federatie nu nog tot een minimum beperkt. Mensen waar ze wel direct contact mee hebben of hadden, zoals Billy Meier uit Zwitserland, Carlos Diaz uit Mexico (5) en Howard Menger uit de VS (6), hebben vaak een genetische band met een bepaalde galactische beschaving. Ze leiden namens hen een leven op onze planeet, zodat hun ervaringen later met de rest gedeeld kunnen worden. Aangezien dit meestal in een hogere dimensie gebeurt, kunnen anderen letterlijk in de energie van een bepaalde ervaring gaan zitten en deze herbeleven (7).

Slechts bij hoge uitzondering ontstaan er vriendschappen tussen vredelievende aliens en aardbewoners, terwijl dit eigenlijk niet zo gepland was (8). Voor de rest houden ze zich zoveel mogelijk op de achtergrond. Zij vormen echter wel de garantie dat het Ascensie-proces ook inderdaad verloopt zoals gepland en dat de acties van de illuminati, die er alles aan doen om dit proces te verstoren, niet te veel effect sorteren. Zo houden ze het zuurstofgehalte in onze lucht op peil, voorkomen nucleaire aanslagen en oorlogen (9), ruimen radioactieve neerslag op, maken (chemische) vervuiling, chemtrails en ziektevirussen onschadelijk, minimaliseren de effecten van al dan niet door mensenhanden gecreëerde natuurrampen, etc.

Zodra de regeringsleiders van de landen op Aarde, die vaak allang van hun bestaan afweten, openheid van zaken geven, zal dit veranderen. Volgens de gechannelde berichten (10) waarmee de leden van de Galactische Federatie nu nog met ons communiceren, zullen zij zich dan meer in het openbaar laten zien en zal hun superieure techniek dan ook gedeeltelijk voor ons beschikbaar komen.

"Normaal gesproken zouden we afzien van direct contact omdat het van essentieel belang is dat ontwikkelende beschavingen hun eigen weg naar inzicht vinden en naar eigen keuze ervaringen opdoen. Het zou volkomen onjuist zijn als we vanuit een verlangen om jullie te assisteren, jullie koers van evolutie zouden veranderen en daarom leggen we zo vaak uit dat we niet als bemoeials mogen worden gezien. Het is iets anders wanneer de Goden der Creatie ons de bevoegdheid geven om dit te doen, omdat zij het zijn die jullie cycli plannen." - SaLuSa, gechanneld door Mike Quinsey, 22 december 2010


------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:
  • Kanaal van sphericalwjr08800. Met zijn videocamera op 'night vision' speurt contactee William Roehling de nachtelijke hemel af op zoek naar overvliegende schepen van de Galactische Federatie (niet te verwarren met satellieten). Vrijwel altijd voldoen ze aan zijn telepatische verzoek om hem een lichtsignaal te geven.

  • 2012 Equation Solved - Part 1/8. Mensen die uit hun lichaam kunnen treden en zich bekwamen in astraal reizen, kunnen buiten onze dampkring de vloot van de Galactische Federatie zien hangen en hun activiteiten bekijken. Via channelings heeft de Galactische Federatie laten weten dat ze het merken als ze 'bespioneerd' worden en dat ze zo'n spirit kunnen misleiden of blokkeren als dat met verkeerde intenties gebeurt (11).Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer