Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
De Schepper

De Schepper
Je zou het misschien niet denken als je zo om je heen kijkt op straat, maar de ziel van ieder mens heeft tijdens zijn ontwikkeling al honderden, soms zelfs duizenden levens doorlopen. En er zullen er nog vele volgen. In ieder leven leert hij iets, en dat brengt hem weer een stapje verder. Hij creëert karma, en lost het later ook zelf weer op. Hij ervaart en hij leert. De ene ziel doet dat sneller dan de andere, maar we ontwikkelen ons allemaal. Want dat is waar het om draait in het universum: ontwikkeling.

Dit gebeurt niet zomaar, het maakt deel uit van een Groter Plan. Dat plan is bedacht door een wezen dat de Schepper genoemd wordt. Veel mensen zien de Schepper als dezelfde als God, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn meerdere Goden, voor elk universum minimaal één. Een God is een aspect van de Schepper. Hij (we spreken voor het gemak maar even van "hij" hoewel hij geen geslacht heeft, voor zover wij weten) is simpel gezegd de manager van een universum, die dat universum samen met de Schepper gecreëerd heeft en beheert. De Schepper daarentegen is de maker van alles. Iedere schepping begint met een idee, en uit dat idee - het ultieme voorbeeld van "gedachten zijn krachten" - ontstaat een nieuw universum. Wetenschappers noemen dat de Oerknal.

Niet alleen ons universum ontstond op deze manier, maar ook ontelbare andere. En ze worden nog steeds gevormd. Terwijl je dit leest, vinden er nog steeds aan de lopende band oerknallen plaats. Alle universums tezamen vormen de kosmos.
Die kosmos wordt niet van bovenaf bekeken door die Schepper, om er zo af en toe eens wat aan te veranderen of zo, nee - het is de Schepper. Hij zit in alles wat bestaat, en ervaart het voor de volle 100%. Daarom is er ook bewustzijn in ieder deeltje, hoe klein ook (1).

De Schepper is natuurlijk een heel ander soort wezen dan wij. Niemand ter wereld (of daarbuiten) weet wie of wat het precies is. Het wordt in andere culturen vaak kortweg omschreven met "Alles Wat Bestaat". Jij en ik zijn er dus ook onderdeel van. We staan niet los van de Schepper, we zijn de Schepper.

Wetenschappers houden zich graag bezig met de vraag hoe het allemaal ontstond, terwijl de vragen "Door wie?" en "Waarom?" meestal vakkundig omzeild worden

Wetenschappers houden zich graag bezig met de vraag hoe het allemaal ontstond, terwijl de vragen "Door wie?" en "Waarom?" meestal vakkundig omzeild worden


  Je kunt het vergelijken met je eigen lichaam. Daar zitten ook miljarden cellen in, die allemaal op zichzelf functioneren. Maar tegelijkertijd zijn ze ook allemaal met elkaar verbonden, en vormen ze één geheel. Je ervaart voortdurend het wel en wee van al je lichaamsdelen. Voelt een lichaamsdeel zich goed, bijvoorbeeld als het gestreeld wordt, dan voelt het geheel zich ook fijn. Maar als er iets pijn doet, dan lijd je ook met heel je lichaam.

Zo ook in de kosmos. Door ons ervaart de Schepper zichzelf voortdurend, in een eindeloze variatie aan vormen, trillingen, geuren en kleuren. Het ervaart zijn diepste ellende en zijn hoogste euforie. We zijn nooit los van elkaar. Dat kan ook niet, want ieder mens bestaat volledig uit energie en alle energie is met elkaar verbonden. Als we een ander aankijken, kijken we dus eigenlijk naar onszelf. Het is als een vinger die een teen aankijkt.

De structuur van ons brein lijkt precies op die van het hele universum. Toeval?

De structuur van ons brein lijkt precies op die van het hele universum. Toeval? (2)


  De bouwsteen van alles

Er is maar één soort energie, en dat is de energie van licht/liefde. Licht is dezelfde energie als liefde, maar dan in een werkbare vorm, een vorm die als bouwsteen kan fungeren. Einstein ontdekte al dat alles uit energie bestaat (E=mc²), maar hij wist toen misschien nog niet dat dat ook allemaal dezelfde energie is. Alles wat leeft, en ieder element uit het periodieke systeem, is simpelweg lichtenergie die op een bepaalde frequentie trilt. Bij een andere frequentie rangschikken kleine deeltjes zoals neutronen en protonen zich anders, en vormen ze andere atomen, moleculen etc.

"Als je de geheimen van het universum wilt vinden, moet je denken in termen van energie, frequentie en vibratie." - Nikola Tesla

Voor veel wetenschappers is dat nu nog totale abracadabra. Zij denken dat alles met traditionele natuurkunde te verklaren moet zijn, en moeten weinig hebben van 'ongrijpbare' concepten, zoals in de quantummechanica besproken worden. Vooral als er ook nog eens spirituele elementen bij om de hoek komen kijken, zoals dat er bewustzijn is in alles wat er bestaat. Als je hen vertelt dat de gedachten en emoties van de onderzoeker zelf het resultaat van een experiment kunnen beïnvloeden, verklaren ze je voor gek.
Zij kijken door een microscoop en trekken de conclusie dat als je dieper kijkt dan moluculen, atomen en neutronen, er uiteindelijk 'niets' overblijft. Maar dat 'niets' is dus licht. En via energie-omvormers, zoals ons brein, kan met de juiste techniek ieder natuurkundig element in een ander element omgezet worden. Alchemie is dus alleen maar een kwestie van gedachten!

Gelukkig zijn er steeds meer vooruitstrevende wetenschappers, zoals Gregg Braden (3) en Nassim Haramein, die dat wel snappen. Zij weten dat hoewel alles van elkaar afgescheiden lijkt, in werkelijkheid alles één is. Dat is tegelijkertijd de belangrijkste Universele Wet: de Wet van Eén. Die wet beschrijft deze eenheid, en houdt ook in dat alles wat er bestaat, ernaar moet streven om uiteindelijk weer één te worden met elkaar, en met de bron.

"Er is geen psychiater ter wereld zo goed als een puppy die je gezicht likt" - Ben Williams

Parallelle werelden

God heeft ons universum opgebouwd uit verschillende lagen. Dit worden ook wel dimensies of dichtheden genoemd. Het houdt in dat er verschillende werkelijkheden parallel aan elkaar bestaan. Met dimensie wordt hier dus niet de dimensies bedoeld zoals wij die tegenwoordig meestal hanteren (lengte, breedte, diepte etc.) maar de dichtheid, oftewel de frequentie waarop alle energie vibreert.

Iedere dimensie zit vol met leven. Wezens in een lagere dimensie kunnen hogere dimensies meestal niet zien (tenzij je daar een speciale gave voor hebt), maar andersom wel. De hemel is de bekendste parallelle wereld voor ons, en maakt deel uit van de vierde dimensie, ook wel de astrale wereld genoemd. Spirits van overledenen leven dus in deze dimensie, maar ook allerlei andere wezens, zoals buitenaardsen en natuurgeesten.

Ook spiritueel hoog ontwikkelde mensen en mensachtige aardbewoners, zoals de Amerikaanse Sasquatch en de Aziatische Yeti, kunnen voor korte of langere tijd in deze dimensie verblijven. Het makkelijkst is om dit alleen in spirit te doen, terwijl het lichaam in rust achterblijft op Aarde. Dit wordt astraal reizen genoemd. Iemand die genoeg controle heeft over zijn trilling, kan dit echter ook met zijn hele lichaam doen. Zo kan hij op de ene plek verdwijnen en op een andere plek weer verschijnen.

Wij leven zelf in de derde dimensie. In universele begrippen staat deze wereld gelijk aan primitief en zwaar. Er zijn er meer dan tien dimensies. Hoe hoger de dimensie, hoe hoger de trilling en hoe lichter en fijner alles is.

De evolutie van de ziel

Tijdens onze ontwikkeling doorlopen we alle dimensies, onderaan te beginnen. Eerst scheidt de ziel zich af van de pure liefdesenergie van de Schepper, en daarna doorloopt hij talloze levens en bestaansvormen, waarin hij van alles ervaart. Als het goed is, leert hij van zijn ervaringen, en klimt hij steeds een dimensie hoger. En uiteindelijk, als hij het allerlaatste heeft geleerd wat er te leren valt, wordt hij weer één met de bron.

Alles wat dit evolutieproces opzettelijk tegenwerkt, wordt universeel als een zonde beschouwd. Daar hoeft niet direct bij ingegrepen te worden, maar het creëert wel karma.

Om zichzelf optimaal te kunnen ervaren, besloot de Schepper om een soort theater-achtige constructie te creëren, met een toneel en een backstage-gedeelte. Het toneel is het dagelijks leven dat je leidt, in je fysieke lichaam. Backstage is de ziel, die onderdeel is van je totaalziel, je hogere bewustzijn. In je hogere bewustzijn is er volledig overzicht. In het dagelijks leven leer je je lessen, en in het hiernamaals evaluëert je ziel hoe het gegaan is.
Hierna kies je wat de volgende stap in je ontwikkeling zal worden.

"Niets in het leven komt in de buurt van het immense plezier van sterven" - Sir Alvary Gascoigne (posthuum gechanneld) (4)

Het feit dat je in je dagelijks leven afgesloten bent van het volledige bewustzijn, is een van de weinige "onlogische" dingen in de hele schepping. Voor de rest zit alles logisch in elkaar, en volgt energie altijd de meest vloeiende weg. Maar als ieder levend wezen altijd alles al wist, en ook wist dat alle andere wezens alles wisten, zou er een stuk minder te ontdekken vallen. En ervaringen opdoen was nou juist de opzet van het hele plan.

De moraal van dit verhaal

Goed, dus als jij nu weet dat jij:

1) onlosmakelijk verbonden bent met al het leven om je heen

2) straks weer terugkeert naar 'backstage'

3) op basis van de geleerde lessen weer een nieuw leven mag kiezen

Wat valt er dan eigenlijk nog te vrezen in dit leven? De dood? Zeker niet, de dood wordt als een heerlijke vakantie ervaren door zielen die terugkeren naar de hemel, na het zware leven op Aarde. De illuminati? Welnee. Wie het grotere plaatje ziet, weet dat de duistere machten alleen maar bestaan om mensen zoiets als dualiteit te laten ervaren (goed en slecht in één samenleving), waar hun ziel veel van leert. En dat die duistere machten alleen maar zover mogen gaan als het Licht ze toestaat, de totale balans mag nooit verstoord worden.

Moet je dan bang zijn voor mensen die het slecht met je voor hebben, of voor buitenaardse wezens misschien? Ook dat niet, want die zitten allemaal in hetzelfde schuitje als jij. We zijn allemaal deeltjes van God die zichzelf en elkaar ervaren, en zich proberen te ontwikkelen. Zelfs iemand die je kwaad doet of die je misschien zelfs vermoordt, zul je ooit weer terugzien in een hogere dimensie. En jullie zullen beiden weten welke lessen jullie daaruit geleerd hebben.

De buitenwereld is in feite helemaal niet belangrijk, je zult tijdens je ontwikkeling in duizenden verschillende werelden terechtkomen. Het enige wat telt is jouw gedrag, jouw intentie, jouw keuzes.

Het shirt zegt alles

Het shirt zegt alles


  Er is maar één ding wat je moet zien te vermijden, en dat is je leven te verspillen. Door egoïstisch te zijn, liefdeloos, wraakzuchtig of ondankbaar. Wie zijn geplande levenslessen niet leert, moet het later opnieuw doen. Hoewel een leven nooit helemaal voor niets geweest is, is het niet benut hebben van kansen, een van de grootste teleurstellingen die een ziel kan ervaren.

Dus...wat nu?

Je hoeft je leven echt niet direct helemaal om te gooien als je eenmaal snapt hoe het in elkaar zit. Als je gewoon je best doet, en bij je beslissingen niet alleen je eigen belang voor ogen houdt, maar ook dat van anderen, kan het bijna niet fout gaan. Het maken van fouten is tenslotte inherent aan het leven; het gaat erom dat je leert van die fouten. Wie zichzelf kan verbeteren, lost karma op en benut zijn kansen voor ontwikkeling.

Een handige stelregel die je kunt hanteren bij toekomstige keuzes die je moet maken, is: als ik straks dit leven afgerond heb en ik ga evalueren, wat zou mij dan het meest trots maken? Als je het zo benadert, en je onthoudt dat niet maatschappelijk succes, maar liefde de graadmeter is, kun je bijna nooit verkeerd kiezen.

Als je nog meer wilt doen en er actief aan wilt werken om de wereld te verbeteren, is dat een goed idee. Want ook het helpen van anderen is een teken van ontwikkeling. Het wordt gezien als het hoogste goed in het universum.

"Als je anderen gelukkig wilt maken, bedrijf dan compassie.
Als je zelf gelukkig wilt worden, bedrijf dan compassie"
- De Dalai Lama

Er zijn genoeg dingen die je kunt doen, zelfs zonder je huis te verlaten. De universele Wet van de Aantrekkingskracht kan daarbij goed van pas komen.

Als je weet dat al je gedachten, daden en bedoelingen geregistreerd worden in het collectief bewustzijn, en dat ons collectief bewustzijn onze toekomst creëert, is het eenvoudig om daar zelf iets aan bij te dragen. Dat zal je letterlijk door ieder levend wezen op Aarde in dank afgenomen worden.

Hoe je dat doet? Hier zijn een paar voorbeelden die al veel verschil kunnen maken:

- Wees een goed mens. Wees aardig voor anderen, en voor jezelf. En wees dapper. Zoals actrice Zoe Saldana (Neytiri uit de film "Avatar") al zei: "Je groeit alleen van ervaringen die je eigenlijk niet durft."
Dit hoeven niet per se grote dingen te zijn, zoals een inspirerende speech geven voor een volle zaal. Het kan ook iets kleins zijn. Zoals even voor een ander opkomen, of geld geven aan een goed doel terwijl je zelf niet weet of je die maand wel rond zult komen. Zorg ervoor dat je trots op jezelf kunt zijn bij alles wat je doet.

- Visualiseer een betere wereld. Maak dagelijks vijf minuten vrij, en stel jezelf voor hoe je zou willen dat de wereld er in de toekomst uitziet. Visualiseer blije en gelukkige mensen, die in vrede met elkaar samenleven. Er is genoeg te eten en iedereen geniet van elkaar en de schoonheid van onze planeet. En voel de blijdschap die je zou voelen als die wereld er al wás, en jij er deel van uitmaakte. Geniet tot in je tenen van dat geluk. Dit beïnvloedt het collectief bewustzijn rechtstreeks, en maakt onze wereld dus weer een klein beetje beter. En niet eens een klein beetje, want de Wet van de Aantrekkingskracht werkt honderd keer sterker voor positieve gedachten dan voor negatieve (5). Dus iedere kleine visualisatie maakt al een groot verschil.

- Protesteer als je onrecht ziet. Doe mee aan protestacties voor het algemeen belang, of start ze zelf. De illuminati zijn bang voor het volk, daarom doen ze alles geheim en proberen ze ons zwak te houden. Hun ergste schrikbeeld is hordes protesterende mensen in de straat die hun vertrek eisen. Dus doe dit zo vaak mogelijk. Het hoeft niet op straat te zijn, het kan ook online. Er zijn sites die dit heel eenvoudig maken (6), (7). Zo zijn er al veel successen geboekt. Maar je kunt natuurlijk ook zelf mailtjes sturen of bellen naar bewindspersonen, bestuursorganen, media of bedrijven die het huidige corrupte systeem ondersteunen. Onthoud: hoe klein ook, alle beetjes helpen!

------------------------------------------------------------------------------------


Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer