Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
Chemtrails

Chemtrails
Chemtrails worden door nietsvermoedende burgers voor gewone vliegtuigsporen aangezien, maar dat zijn ze niet. Het zijn chemische ladingen die door speciaal hiervoor uitgeruste vliegtuigen over ons hoofd uitgestort worden. Deze ladingen hebben als doel om de bevolking ziek te maken en hun ontwikkeling te remmen. Deze operatie is een onderdeel van het streven van de illuminati om de wereldbevolking tot controleerbare proporties terug te dringen (ca. 500 miljoen). Ze wordt geleid door de NAVO, die net als de VN een illuminati-organisatie is.

Chemtrails zijn te herkennen aan de dikke strepen die ze vormen in de lucht. Ze lossen niet binnen een paar seconden op, zoals gewone uitlaatgassen van vliegtuigen (ook wel contrails genoemd), maar waaieren langzaam uit. Aangezien ze bijna altijd met meerdere vliegtuigen in een raster-patroon gesproeid worden, kunnen ze binnen een half uur een blauwe hemel compleet vullen met een witte sluier.


Het typische rasterpatroon van chemtrails


  Geen gewone vliegtuigstrepen

Gewone vliegtuigen vliegen vaak iedere dag ongeveer dezelfde route, op dezelfde tijden. Hun contrails lijken op witte rookstrepen, zoals de uitlaatgassen van auto's in koude lucht. Chemtrails daarentegen worden vaak in dichte, soms klonterige strepen uitgescheiden. Op spray-dagen zie je de meest bizarre vluchten aan de hemel verschijnen (1), waarbij soms wel zes of zeven toestellen tegelijk te zien zijn (2). Ze vliegen soms parallel aan elkaar, maken soms bochten, of houden plotseling op om een streep te produceren, of beginnen er juist mee.

Chemtrail-debunkers beweren dat chemtrails gewoon bevroren vliegtuigsporen zijn, maar kunnen niet verklaren waarom normale vliegtuigen die gelijktijdig door diezelfde lucht vliegen, helemaal geen sporen achterlaten. Ook op de vraag waarom dit fenomeen pas sinds halverwege de jaren negentig te zien is, en in dunbevolkte gebieden (soms bij een veel koudere lucht) helemaal niet te zien is, blijft het antwoord achterwege.

"Met de vliegtuigmotoren van tegenwoordig is het bijna onmogelijk om een doorlopend condensspoor te vormen. Daar moeten de atmosferische omstandigheden ideaal voor zijn. Ten eerste moet het vliegtuig boven de 30.000 voet vliegen, de temperatuur moet lager dan min 40 graden Celsius zijn en je moet een luchtvochtigheid hebben van meer dan 67 procent. Maar dit gebeurt heel zelden. Dus wat je tegenwoordig in de lucht ziet gebeuren, met doorlopende contrails over het hele spectrum van vliegtuigen op verschillende hoogtes, is onmogelijk. Dat is gewoon wetenschap. Er moet dus een andere reden voor zijn." - Willem Felderhof, voormalig KLM-piloot (3)


Soms doen ze niet eens moeite meer om te verbergen waar ze mee bezig zijn
he's a spacer
Soms doen ze niet eens moeite meer om te verbergen waar ze mee bezig zijn
he's a spacer
Soms doen ze niet eens moeite meer om te verbergen waar ze mee bezig zijn

Soms doen ze niet eens moeite meer om te verbergen waar ze mee bezig zijn


Hoe het gedaan wordt

Veel vliegtuigen worden speciaal voor het sprayen van chemtrails de lucht in gestuurd, o.a. vanaf Wright Patterson Air Force Base in Ohio in Amerika. Maar er zijn ook vliegtuigen waarvan de piloten en de rest van de crew er geen idee van hebben dat ze chemtrails aan het verspreiden zijn. Soms hebben ze wel een vermoeden, of ondervinden ze er schadelijke gevolgen van om steeds zo dicht op het gif te zitten, vooral als er zich incidenten voordoen. Maar als ze het aankaarten bij hun meerderen, lopen ze vaak tegen een muur op (4).

Het uitrusten en onderhouden van het stortsysteem in deze vliegtuigen gebeurt meestal door speciaal opgeleide monteurs (vermomd als monteurs voor afvalsystemen) op vliegvelden over de hele wereld (5). Soms wordt het gedaan door gewone luchtvaarttechnici die dan ingehuurd worden door het leger (6). Zij sluiten het stortsysteem aan op de uitlaat van vliegtuigen, waardoor de chemische lading tegelijk met de normale uitlaatgassen uitgestoten wordt.

De Wright Patterson Air Force Base in Ohio

De Wright Patterson Air Force Base in Ohio, het vertrekpunt van talloze sproeivluchten


  Een lijstje van wat je allemaal in chemtrails aan kunt treffen (7):
  • Zware metalen als barium, aluminium, strontium, cadmium, titanium (8)
  • Virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s (die verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt)
  • Chemische stoffen zoals polymere vezels, calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl) en ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is
Sommige van deze chemische stoffen hebben een bewustzijnsremmend effect op de hersenen (9).

Chemtrails worden voornamelijk over de westerse wereld uitgestort. In dichtbevolkte gebieden zijn doorgaans meerdere dagen per week chemtrails te zien, in dunbevolkte gebieden slechts sporadisch.

Chemtrails boven de Noordzee bij Scheveningen

Behalve het verzwakken van de bevolking hebben de chemtrails volgens sommige bronnen ook het doel om de atmosfeer te vullen met deeltjes die energieën uit de ruimte tegenhouden. Deze energieën bereiken de Aarde in verband met het Ascensie-proces en de illuminati doen er alles aan om dat te stoppen. Deze programma's worden "Solar Radiation Management" (10) of ook wel "Albedo Management" genoemd en hebben 'officieel' als doel om het (niet-bestaande) probleem van global warming tegen te gaan. Dit zou verklaren waarom er soms ook boven de zee gesproeid wordt, zoals hier bij Scheveningen

"Waarom denk je dat jullie regeringen chemtrails gebruiken [...] om de heerlijke licht-energie te blokkeren die van hoog op jullie neer straalt." - Montague Keen, gechanneld door Veronica Keen, 9 september, 2012


  Een veelgehoord argument van chemtrails-ontkenners is dat chemtrails geen onderscheid kunnen maken tussen de elite en de gewone bevolking op de grond, dus de daders zouden zichzelf en hun naasten er ook mee treffen. Dat klopt, maar de illuminati hebben geneesmiddelen tot hun beschikking die hen beschermen tegen de meeste effecten van chemtrails. Zoals colloïdaal goud, en licht- en trillingsapparaten die buiten de reguliere geneeskunde worden gehouden.

Bovendien is het brengen van offers onderdeel van het vrijmetselaars/illuminati-systeem. Niet voor niets vindt jaarlijks op de Bohemian Grove-conferentie in California een ceremonie plaats waarbij de 'Cremation of Care' ("Crematie van Zorg/Het Iets Kunnen Schelen") uitgebeeld wordt in de vorm van de verbranding van een baby.

Satellietfoto van chemtrails boven zuid-oost Amerika

Satellietfoto van chemtrails boven zuid-oost Amerika


  Het resultaat

Wat is nu het effect van al deze sproei-acties? Volstromende ziekenhuizen? Mensen die als zombies over straat lopen? Nee, dat valt erg mee. Het resultaat is maar gering. Op het NAVO-hoofdkwartier zullen ze inmiddels wel met de handen in het haar zitten, want zelfs in gebieden waar de sproei-frequentie opgevoerd is tot vrijwel dagelijks, wordt bijna niemand ziek. En ons bewustzijn wordt niet afgeremd, maar ontwikkelt zich juist in sneltreinvaart.

Hoe dit kan? Veel hebben we te danken aan onze vrienden uit de ruimte. Omdat het volgens het Goddelijke Plan niet toegestaan is dat de mensheid in de aanloop naar de Ascensie nog te maken krijgt met globale rampen, heeft de Galactische Federatie toestemming om in te grijpen waar het nodig is. Met hun technologie die lichtjaren vooruit is op de onze (11), kunnen ze de schadelijke stoffen in chemtrails omzetten in een neerslag waar je hoogstens een snotneusje aan overhoudt (12) en (13).

Voor veel mensen in de westerse wereld is het nog steeds een raar idee dat er daadwerkelijk zoiets als een liefhebbende God bestaat, die erop toeziet dat de balans van het leven bewaard blijft. Laat staan dat er hoog ontwikkelde buitenaardse wezens zijn, die deze wens nog in de praktijk uitvoeren ook. Maar voor vele inheemse volken over heel de wereld, die veel dichter bij de natuur staan dan wij, is dit een doodnormale zaak.

Sproeivliegtuig

  Wij Worden Wakker!

De buitenaardse interventie is echter niet de enige reden voor het falende chemtrails-programma. De mensheid is bezig aan een ontwikkelingsproces dat door geen enkel chemisch middel te stoppen valt. De stijgende Schumann-frequentie, het licht dat vanuit het hele universum naar onze planeet gestuurd wordt, de lichtwerkers die overal ter wereld hun werk doen...ons collectief bewustzijn gaat met sprongen omhoog, en mensen worden met duizenden tegelijk 'wakker' (14).

Vooral op internet is dit goed te zien. Niet alleen op spirituele sites, maar ook op gewone nieuwssites. Waar een paar jaar geleden berichten over dreigende klimaatrampen en terroristische aanslagen nog uiterst serieus genomen werden door de meeste bezoekers, worden ze nu vaak weggehoond in de reacties. Steeds meer mensen weten allang hoe het zit met de elite-kliek, samenzweringen e.d.

Onze vrienden in hogere sferen drukken ons o.a. via channelings op het hart dat we de vliegtuigstrepen boven ons moeten begroeten met gevoelens van vergeving en liefde naar de piloten toe, in plaats van angst en haat. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen levenslessen te leren, en kunnen we niet oordelen over de daden van een ander.

Er komt een dag dat de laatste chemtrail getrokken wordt, en dan zal karma bepalen hoe de zaken afgewikkeld worden voor iedereen die betrokken was bij deze zwarte operatie.

Anti-chemtrail graffiti in Amersfoort

------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:


Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer