Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
Channeling

Channeling
Channeling is een vorm van telepathische communicatie tussen mensen en andere entiteiten, meestal uit hogere dimensies. Deze wezens kunnen geesten van overledenen zijn, je Hogere Zelf, buitenaardse wezens, engelen, natuurgeesten, of zelfs dieren en huisdieren.

Een channeler kan kiezen wie of wat hij/zij wenst te channelen. Soms gebeurt dit op verzoek van een derde, dit wordt dan vaak een reading genoemd. Als de andere partij wil communiceren, komt de verbinding tot stand en kan de channeling beginnen.

Hoe werkt het?

Om te kunnen channelen hoeft de ontvanger meestal niet in een diepe trance te gaan of zijn lichaam aan de zender over te geven. Hij concentreert zich alleen op de entiteit die gechanneld wordt, en spreekt uit of schrijft op wat er doorkomt. Om een verbinding te kunnen maken, moeten de energie van de ontvanger en de zender zich op een gelijk niveau bevinden. Als er een entiteit uit een hogere dimensie gechanneld wordt, zal de ontvanger zijn vibratie normaal gesproken moeten verhogen en de zender zijn frequentie moeten verlagen. Het verhogen van je vibratie gebeurt door gevoelens van dankbaarheid, liefde en harmonie op te roepen, en je hoofd vrij te maken van andere gedachten.

Er bestaan ook channelings waarbij de geest van het medium even een stapje opzij doet. Hierdoor krijgt de andere energie de ruimte om binnen te komen en het lichaam te gebruiken voor een bepaalde tijdsperiode. Deze verschuiving van energie kan seconden of minuten duren. Mensen die aura’s zien, kunnen de verschuiving waarnemen.

Bescherming

Wie zelf wil channelen, doet er verstandig aan om eerst om bescherming van zijn gidsen en engelen te vragen, voordat hij begint. Er bestaan in de vierde dimensie namelijk ook entiteiten die niet noodzakelijkerwijs het beste met de channeler voor hebben, en in uitzonderingsgevallen zelfs tijdelijk bezit kunnen nemen van deze persoon.

Ook voor je beschermengel geldt de universele Wet van Niet-Inmenging, die ook voor buitenaardsen geldt ten opzichte van lagere beschavingen. Dat betekent dat het als ongewenste bemoeienis gezien wordt als hij zelf zou besluiten om bepaalde entiteiten te verhinderen om door te komen bij de channelende persoon, als deze daar zelf niet specifiek om gevraagd heeft. Als je om bescherming vraagt, heeft hij die bevoegdheid wel.
Het doet er niet zoveel toe wie je precies om bescherming vraagt, sommige mensen roepen een bepaalde aartsengel aan of het "heilige licht" - het gaat erom dat je het verzoek doet.

Unieke informatie

Het meest gehoorde argument tegen channeling is dat het hier alleen maar om projectie van de channeler gaat, dus dat hij louter zijn eigen ideeën doorgeeft. Maar in vele channelings en readings (o.a. die van Edgar Cayce (1)) is allang komen vast te staan dat de channeler soms dingen doorgeeft die hij nooit zelf had kunnen weten.

Voor wie weet dat telepatische communicatie sowieso de meest vanzelfsprekende vorm in het universum is, is channeling een vanzelfsprekend verschijnsel.

Edgar Cayce met zijn vrouw Gertrude

Edgar Cayce (1877 - 1945) met zijn vrouw Gertrude


Op deze site citeren we voornamelijk uit channelings van Suzy Ward en Mike Quinsey (2). Suzy Ward (3) schrijft boeken en publiceert maandelijks berichten die haar overleden zoon Matthew vanuit de Hemel (Nirvana) aan haar doorgeeft. Mike Quinsey (4) channelde een entiteit afkomstig uit het Sirius sterrenstelsel, genaamd SaLuSa.

"Het lijkt heel natuurlijk dat jullie tot de grote boodschappen van bekende Meesters worden aangetrokken, maar houd in gedachten dat ze in zekere zin slechts zo goed zijn als de channeler die ze ontvangt. Het feit dat ze soms verschillende zielen gebruiken om hun boodschappen naar buiten te laten komen, is heel gebruikelijk en geenszins een teken van een dubieuze channeling. Jullie zullen echter soms een andere stijl of taal aantreffen die door hen wordt gebruikt, omdat het hun eigen interpretatie weergeeft van wat aan hen wordt doorgegeven. Niet iedereen ontvangt de boodschappen woord voor woord, maar bijvoorbeeld door telepathische beelden of pakketjes gedachten. Vind de bronnen die met je resoneren, want elke bron draagt energie in zich waar je op zult reageren. Tot op zekere hoogte kunnen jullie je richten op de meest populaire en geaccepteerde bronnen, omdat het meestal hun zuivere energie is die veel mensen aantrekt." - SaLuSa, gechanneld door Mike Quinsey, 8 december 2010


------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:
  • Jessica Woods interviews "The Nine" - Magenta Pixie - Direct Voice Channeling. Jessica Woods interviewt live de hogere wezens waarmee channeler Magenta Pixie in contact staat. Interessant om te zien is dat Magenta Pixie tijdens het channelen bijna geen oogbewegingen maakt, terwijl de ogen van iemand die fantaseert doorgaans veel bewegen en knipperen.
    Ook is het interessant om van de gechannelde entiteiten te horen dat het soms lastig voor hen is om het juiste antwoord te formuleren, omdat hun energie door de channeler in woorden omgezet moet worden en haar woordenschat beperkt is. Aan het eind van het interview waarin de entiteiten een antwoord geven dat over quantummechanica gaat, komt Magenta Pixie niet verder dan "stringtheorie", maar dit wordt onmiddellijk door de entiteiten gecorrigeerd met "Dit klopt niet." (fragment op 38:24).
    Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTubeShare |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer