Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
Ascensie

Ascensie / 2012
Op 21 december 2012 liep de beroemde Maya-kalender af. Het is een cyclische kalender, dus op die datum begon er een nieuw tijdperk. Hoewel er weinig opvallends leek te zijn gebeurd op die dag zelf, zijn er wel veel aanwijzingen dat we ons nu in een bijzondere tijd bevinden.

Wie alle bronnen op een rijtje zet, krijgt het idee dat zowel de mensheid als de Aarde zich in een overgangsproces bevinden. Dit proces wordt ook wel "Ascensie" genoemd. Voor de mensheid houdt dit in dat we een sprong in bewustzijn maken, terwijl het voor onze planeet betekent dat ze zal overgaan naar een hogere dimensie of dichtheid.

2012

Volgens de Maya's en andere bronnen zoals contactees (mensen die bezocht zijn door buitenaardsen) beweegt niet alleen de kalender zich in cycli, maar al het leven. Het is vergelijkbaar met de seizoenen op Aarde, iedere cyclus heeft zijn eigen karakter. Op deze manier ervaart de Schepper zichzelf op alle mogelijke manieren.

Er zijn cycli van verschillende lengtes, van een paar duizend jaar tot miljoenen jaren. De datum van 21 december 2012 vormde de overgang van een aantal grote en kleine cycli tegelijkertijd. Dat is een bijzondere gebeurtenis, en veel mensen in de zogenaamde New Age-beweging dachten dan ook dat de Ascensie naar een hogere dimensie precies samen zou vallen met die datum (1).

Dat bleek niet te kloppen. De nu nog levende Maya's in Midden-Amerika, die hun kennis via de mondelinge traditie van generatie op generatie doorgeven, hebben dat zelf ook nooit beweerd. Ze zeggen wel dat er rond deze tijd een omslag plaats zal vinden, maar pinnen het niet vast op een datum. Deze overtuiging leeft ook onder veel andere inheemse volken over heel de wereld, van de Maori's in Nieuw-Zeeland tot de Hopi indianen in Noord-Amerika.

Op 21 December 2012 vierden hedendaagse Maya's het aanbreken van een nieuw tijdperk in de oude Maya-stad Tikal in Guatemala

Op 21 December 2012 vierden hedendaagse Maya's het aanbreken van een nieuw tijdperk in de oude Maya-stad Tikal in Guatemala


Andere bronnen

Dit idee wordt bevestigd door gechannelde berichten (2), (3) en mensen die visioenen van de toekomst hebben gehad, bijvoorbeeld via bijna-dood-ervaringen of geestverruimende middelen zoals ayahuasca (4).

Moderne wetenschappers zoals Gregg Braden (5) en Nassim Haramein (6), en onderzoekers als David Wilcock (7) en Pane Andov (8) kwamen tot dezelfde conclusie.

Ook zijn er verschillende hypnotherapeuten zoals Dolores Cannon (9) en Suzanne Lie (10) die hun cliënten onder diepe hypnose hebben horen vertellen over een nieuwe tijd die eraan komt.

Tot slot zijn er in de loop der jaren enkele klokkenluiders geweest uit het Amerikaanse black ops circuit zoals Arthur Neumann (pseudoniem: Henry Deacon) (11), en oud-legerofficieren zoals Ed Dames (12), die zeggen dat ze daar inmiddels methodes ontwikkeld hebben die hen een vrij zuiver beeld van de toekomst kunnen geven. Ook die duiden erop dat ons in de nabije toekomst grote veranderingen te wachten staan die door niemand tegen te houden zijn. Ook niet door onze huidige machthebbers, die het liefst de status quo zouden willen behouden.

Het enige waar de meningen over uiteen lopen, is hoe die omslag er precies uit zal zien, en wanneer hij plaatsvindt.

Meer specifiek

Channelings geven de meest specifieke informatie over dit proces. Dat is niet zo verwonderlijk, want veel gechannelde entiteiten, zoals de spirits van overledenen, buitenaardse wezens en de hogere ik van de channelers zelf, bevinden zich al in een hogere dimensie. Omdat ze daar niet gebonden zijn aan de natuurkundige wetten van ruimte en lineaire tijd die in de derde dimensie gelden, kunnen ze het hele proces daar beter van een afstandje bekijken dan wij, die er hier middenin zitten.

Het beeld dat naar voren komt uit de vele duizenden channelings die er over dit onderwerp bestaan, is dat het iets heel bijzonders wordt. Vooral voor ons aardbewoners, want niet alleen maakt Moeder Aarde een overgang van de derde naar de vijfde dimensie, zij koos er ook voor om dit samen met zoveel mogelijk van haar bewoners te doen.

Vooral dat laatste is ongebruikelijk in het universum, want meestal gaat een overgang naar een nieuwe cyclus gepaard met een schoonwassing van de oude wereld. Dat uit zich bijvoorbeeld in de vorm van een kantelende aardas en vernietigende natuurrampen, zoals met Atlantis gebeurde. Hierbij verlaten de meeste zielen de planeet, door vertrek of door overlijden. Zo blijft er weinig van de oude beschaving over en kan er een frisse start gemaakt worden. De zielen die passen bij de nieuwe cyclus kunnen later weer terugkeren. Anderen, zoals zielen die belangrijke lessen nog niet geleerd hebben, kunnen hun ontwikkeling in de oude dimensie elders in de kosmos voortzetten.

Dit kunstwerk maakte ooit deel uit van de oude Maya-stad Tikal in Guatemala. Het beeldt waarschijnlijk de ondergang van Atlantis uit. Een Duitse archeoloog nam het mee naar Duitsland, waar het onder verdachte omstandigheden verdween, zoals wel vaker gebeurt met vondsten die niet in de heersende opinie van de wetenschap passen

Dit kunstwerk maakte ooit deel uit van de oude Maya-stad Tikal in Guatemala. Het beeldt waarschijnlijk de ondergang van Atlantis uit. Een Duitse archeoloog nam het mee naar Duitsland, waar het onder verdachte omstandigheden verdween (zoals wel vaker gebeurt met vondsten die niet in de heersende opinie van de wetenschap passen)


Het Goddelijke Plan

In dit proces krijgt de Aarde hulp van hoog ontwikkelde buitenaardse beschavingen, die ons ook zoveel mogelijk stimuleren in onze spirituele ontwikkeling. Hierdoor wordt onze trilling verhoogd naar een niveau dat past bij een leven in de hogere dimensies. Deze hulp was niet gepland, maar kreeg halverwege de vorige eeuw gestalte, toen de buitenaardsen net als Moeder Aarde zelf schrokken van het tempo waarin de mensheid bezig was de planeet te vernietigen. Vooral het werpen van twee atoombommen op Japan door de Amerikanen, stuurde een schokgolf door het hele melkwegstelsel. Maar ook het plunderen, vervuilen en slopen van de planeet door oorlogsgeweld en industrialisering, trok diepe sporen op Gaia.

Het bewuste wezen dat onze planeet is, besefte dat zij zonder hulp de Ascensie misschien niet eens zou halen. Ze stuurde een noodkreet uit, die gehoord werd door God. Hierop deed God een universele oproep door alle dimensies heen, om de Aarde en haar bewoners te helpen. Aangezien het helpen van een ander het hoogste goed is in het universum, werd hieraan massaal gehoor gegeven.

Er werd een plan bedacht waarbij de Wet van Niet-Inmenging zoveel mogelijk gerespecteerd werd. Dat plan bestond o.a. uit het zenden van licht naar de Aarde vanaf vele plekken in de ruimte, en het laten reïncarneren van pure zielen (zonder karma) onder de bevolking. Die zielen zijn heel ontvankelijk voor het licht, en dat zouden ze vervolgens weer verder kunnen verspreiden onder het volk. Bij het woord licht moet hier niet gedacht worden aan schijnwerpers, maar aan liefde en kennis. Want alleen een volk dat deze waarden eerbiedigt, kan de sprong naar een hogere dimensie maken.

De Galactische Federatie begeleidt dit proces zoveel mogelijk op de achtergrond. Zij vormen echter wel de garantie dat alles ook inderdaad binnen de geplande tijd plaatsvindt. De meeste mensen hebben geen idee wat de Galactische Federatie allemaal doet om ons te beschermen tegen de duistere plannen die de illuminati hadden, en nog steeds hebben, met de mensheid. Ze houden het zuurstofgehalte in onze lucht op peil, voorkomen nucleaire aanslagen en oorlogen (13), ruimen radioactieve neerslag op, maken (chemische) vervuiling, chemtrails en ziektevirussen onschadelijk, minimaliseren de effecten van al dan niet door mensenhanden gecreëerde natuurrampen, etc.

Zielen die speciaal voor het verspreiden van liefde en kennis geïncarneerd zijn op Aarde, krijgen dit vrijwel nooit 'officiëel' te horen. Door hun hart en hun gidsen te volgen, is dit echter wel vaak wat ze gaan doen. Zulke mensen worden "lichtwerkers" genoemd

Zielen die speciaal voor het verspreiden van liefde en kennis geïncarneerd zijn op Aarde, krijgen dit vrijwel nooit 'officiëel' te horen. Door hun hart en hun gidsen te volgen, is dit echter wel vaak wat ze gaan doen. Zulke mensen worden "lichtwerkers" genoemd


Niet iedereen gaat mee

De ascensie van een planeet samen met haar huidige bewoners zal dus een unieke gebeurtenis worden. Niet iedereen die nu nog leeft, zal dit echter meemaken. Iemand wiens bewustzijn niet hoog genoeg is voor een bestaan in een hogere vibratie, zal voortijdig afhaken. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die meer voor zichzelf dan voor anderen geleefd hebben, door macht en bezit na te streven zonder zich veel om hun medemens te bekommeren. Of mensen die hun hele leven fanatiek bepaalde religieuze of wetenschappelijke dogma's aangehangen hebben, zonder open te staan voor de mening van anderen. Zulke mensen zullen veelal besluiten om nog niet mee te gaan naar een hogere dimensie.

Dit besluit wordt op zielenniveau genomen, dus niet bewust. De ziel beoordeelt zichzelf, dus er wordt niemand gestraft en alles verloopt eerlijk. Iedere daad, gedachte en bedoeling die je ooit gehad hebt, is opgeslagen in de Akasha-kronieken. Dat bepaalt je trilling, je bewustzijn. Een ziel die zich nog niet genoeg ontwikkeld heeft voor een hogere dimensie, zal dus vanzelf een lagere dimensie kiezen om zijn ontwikkeling in voort te zetten.

Doordat de Ascensie plaatsvindt in het hele universum, zien wetenschappers al vreemde dingen gebeuren in ons zonnestelsel. Venus en Neptunus worden helderder, er ontstaan grote wolkenformaties op Mars, etc. (14), (15) en (16).

"2012 markeert het einde van een 26.000-jarige astrologische periode zoals die gehanteerd werd door de Maya's, de Inca's, de Azteken, de Maori's en de meeste andere oude culturen. December 2012 betekent ook het definitieve einde van het experiment met Atlantis. Het kostte 10.000 jaar om dit op te zetten, duurde 240.000 jaar en kost nu 10.000 jaar om alles af te ronden. Dus het hele 260.000-jarige experiment eindigt op 21 december 2012.

Dan vindt er een dubbele omslag plaats, waarbij de planeet en alles op haar, inclusief de mensen, zich snel opmaken voor de Ascensie. Dit is de grootste kans voor spirituele groei die er ooit geweest is in de hele geschiedenis van de planeet. Wezens uit het hele universum aanschouwen ademloos wat er nu op Aarde plaatsvindt." - Spiritueel schrijfster Diana Cooper


Deze graancirkel werd op 15 juli 2008 aangetroffen in een veld bij de mysterieuze plaats Avebury in Wiltshire, Engeland. Hij verwijst naar de datum van 23 december 2012 in ons zonnestelsel. Tot verbazing van velen kreeg hij een week later nog een 'staartje'

Deze graancirkel werd op 15 juli 2008 aangetroffen in een veld bij de mysterieuze plaats Avebury in Wiltshire, Engeland. Hij verwijst naar de datum van 23 december 2012 in ons zonnestelsel. Tot verbazing van velen kreeg hij een week later nog een 'staartje' (17).

Hoewel de meeste mensen niets bijzonders merkten op 21 of 23 december, meldden veel channelings daarna dat er wel degelijk een verhoging van de licht/liefde-energie op Aarde plaatsgevonden had, die het collectief bewustzijn veel goed gedaan had (18). De gechannelde entiteit Bashar (19) zei dat vanaf die dag "de energie op Aarde voor het eerst een beetje meer positief dan negatief was"Alles wordt anders

Het is de bedoeling dat de Aarde snel door de vierde dimensie heen gaat en dan in de vijfde dimensie terecht komt. Dat is een totaal andere wereld dan de derde dimensie. Er is geen vuil daar. Er is geen kwaad daar. Er is geen tijd daar, alles bestaat in het NU. Er is een geluksgevoel dat niet te vergelijken is met dat op Aarde, alles beweegt zich op een veel hogere trilling. Alles is bekend, iedereen is telepatisch en heeft volledig bewustzijn. Dat houdt in dat ook al je vorige levens en andere aspecten van je ziel bekend zijn. Met de kracht van je gedachten kun je naar wens dingen creëren, zoals je huis of je uiterlijk.

Omnec Onec, een vrouw van Venus die hier nu een leven op Aarde leeft, vertelde dat ze op Venus gewoon een boom in haar slaapkamer had groeien, en een waterval in haar huiskamer had (20). Hun samenleving is al lang geleden geascendeerd naar de vijfde dimensie. Vandaar dat die planeet er voor ons in de derde dimensie levenloos uitziet.

Contact met buitenaardse beschavingen, zielen van overledenen en andere hogere wezens is in de vijfde dimensie iets vanzelfsprekends. De Galactische Federatie is al jarenlang bezig met de voorbereiding van deze gebeurtenis op Aarde, en heeft in de vijfde dimensie een wereld ingericht die klaar is voor de komst van zoveel nieuwe bewoners tegelijk (21).

De ontwaking van de mensheid neemt steeds verder toe, waardoor ons collectief bewustzijn groeit. Dit uit zich wereldwijd in protesten tegen het corrupte systeem, zoals de #Occupy beweging

De ontwaking van de mensheid neemt steeds verder toe, waardoor ons collectief bewustzijn groeit. Dit uit zich wereldwijd in demonstraties tegen het corrupte systeem, onthullingen en schandalen, revolutionaire ontwikkelingen op o.a. het gebied van energiewinning, geneeskunde, technologie en de financiële wereld, en protestbewegingen zoals #Occupy (22) en Anonymous


  Shift happens

De daadwerkelijke overgang van onze planeet naar de vierde dimensie gebeurt in een fractie van een seconde. Dit kan echter alleen maar volgens het Goddelijke Plan plaatsvinden als het bewustzijn van een groot deel van de mensheid hoog genoeg is om deze overgang mee te kunnen maken. Voor dieren en kinderen is ascenderen vanwege hun natuurlijke hoge trilling sowieso geen probleem, maar de meeste volwassenen hebben zich in de loop der jaren zoveel angst laten aanpraten door het systeem, dat hun vibratie te veel verlaagd is. Dus moet hun bewustzijn weer verhoogd worden, en dit proces is al tientallen jaren gaande. Ergens in de huidige periode moet de sprong naar de vierde dimensie plaatsvinden, nu de Aarde astrologisch gezien overgegaan is van het tijdperk van Vissen naar Waterman. Dit heeft met de stand van de as van de planeet te maken, die een draaiende beweging (precessie) langs de dierenriem maakt van ongeveer 26.000 jaar.

Sterren en centrale zonnen van melkwegstelsels fungeren als doorgeefluiken (stargates) van energie die vanuit de centrale zon van het universum afkomstig is. Net als alle planeten en zonnen is deze centrale zon een bewust wezen, en van hieruit wordt de blauwdruk voor alle cycli en al het leven in het universum verzonden. Deze energie bereikt ons nu al, en zorgt voor allerlei veranderingen op onze planeet (23) en in ons bewustzijn. Zodra de kritieke massa bereikt wordt, zal dit tot gevolg hebben dat alles naar een hoger plan getild wordt. Dit proces vindt door het hele universum plaats.

Niet zonder slag of stoot

Dat er een nieuw tijdperk aanbreekt is zeker, omdat het hier een oeroud proces betreft waar geen mens iets aan kan veranderen. Dat wil echter niet zeggen dat het Goddelijke Plan ook precies uitgevoerd is zoals het gepland was. In de veranderingen in onze maatschappij heeft de Galactische Federatie het plan behoorlijk wat bij moeten stellen, omdat de weerstand van de duistere machten op Aarde veel taaier bleek dan verwacht.

Matthew Ward, de spirit van een overleden jongen die gechanneld wordt door zijn moeder Suzy, heeft gezegd dat vele zielen die in hun zielencontract gekozen hadden om tijdens hun leven de overstap vanuit de illuminati naar het licht te maken, dit in de praktijk niet deden (24). Hierdoor bleef de macht van de oude garde veel langer bestaan dan voorzien was, hoewel de ontwaking onder de bevolking wel onverstoord verder ging.

De beroemde Maya-kalender, die afliep (en weer opnieuw begon) op 21 december 2012

De beroemde Maya-kalender, die afliep (en weer opnieuw begon) op 21 december 2012. Hoe de Maya's wisten dat de omslag in deze tijd zou plaatsvinden? Net als de Egyptische hoogtijdagen stond de Maya-cultuur in het teken van hun contact met buitenaardsen, die ook meehielpen om hun stenen bouwwerken te creëren. Ruimtereizigers zijn meestal ook tijdreizigers, dus het "nieuws van de toekomst" was toen waarschijnlijk allang bekend

"Deze datum, eind december, markeert het moment waarop jullie wereld een speciaal punt passeert op zijn reizen door dit melkwegstelsel. Jullie zon, evenals alle sterren in dit melkwegstelsel, draait rond de galactische kern en passeert verschillende punten op zijn weg. Deze punten kunnen worden berekend door middel van een formule die meer dan zesduizend jaar geleden werd gegeven aan de oude Olmeken door bezoekers uit de Plejaden." - De Sirianen, gechanneld door Sheldan Nidle, 25 september 2012


  Stand van zaken

Vrijwel alle channelings bevestigen dat de ontwaking van de bevolking, en dus de verhoging van ons collectief bewustzijn, op koers ligt. Daar worden we door de Galactische Federatie voor gecomplimenteerd, omdat zoals gezegd, de weerstand van het oude systeem veel hardnekkiger bleek dan verwacht. Rond het jaar 2000 zag het er nog lang niet zo rooskleurig uit. Maar de bloei van het internet en de sociale netwerken, waardoor kennis razendsnel met elkaar gedeeld kan worden, hebben voor een inhaalslag gezorgd. En nu kan het niet meer fout gaan.

Het verspreiden van kennis is van essentiëel belang, omdat iemand die weet hoe we gemanipuleerd worden door de elite, niet meer bevattelijk is voor de angst die ze je graag inprenten. Angst verlaagt je vibratie, dus wie niet bang meer is en positief denkt, verhoogt de trilling van onze planeet. Vandaar ook deze site :)

"Internet is nog veel belangrijker dan jullie je kunnen voorstellen. Het is de stoffelijke manifestatie van het collectieve bewustzijn, en daarom kan het niet worden afgesloten" - Emmanuel, gechanneld door Langa, 11 Maart 2010


Steeds meer mensen van allerlei komaf komen online en offline (zoals hier op Mount Baldy in Californië) bij elkaar om samen te mediteren/visualiseren voor een betere wereld

Steeds meer mensen van allerlei komaf komen online en offline (zoals hier op Mount Baldy in Californië) bij elkaar om samen te mediteren/visualiseren voor een betere wereld------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:


Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer