Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
Buitenaards Leven

ET
In het heelal krioelt het van het leven. Het leven is eindeloos, niet alleen in dit universum, maar ook in andere universa, die samen de kosmos vormen. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of het bestaat. Van planeten waar nog steeds dinosaurussen leven, tot menselijke beschavingen die zo hoog ontwikkeld zijn dat ze niet eens een lichaam of planeet meer nodig hebben, en zich alleen als groepsbewustzijn door de ruimte bewegen.

Waar het bewijs hiervoor is? Overal, behalve in de reguliere media. Als je het aan wat vrienden of kennissen vraagt, is er bijna altijd wel iemand die wel eens 'iets' gezien heeft. Wie op internet gaat zoeken, komt daar niet alleen talloze filmpjes en foto's tegen, maar ook vele getuigenissen van mensen die UFO's gezien hebben, telepatisch contact met buitenaardse wezens, lijfelijk contact met hen hebben gehad, door hen ontvoerd zijn, of in een vorig leven zelf op een andere planeet geleefd hebben.

"Allemaal nep!!", roepen sommigen. Maar dit zijn vrijwel nooit mensen die er serieus onderzoek naar gedaan hebben. Want wie de tijd neemt om wat video's te bekijken en websites te bezoeken die over dit onderwerp te vinden zijn, krijgt waarschijnlijk het vermoeden dat er toch wel iets meer is dan het 8 Uur Journaal je wil doen geloven.

En het fascinerende is: hoe meer materiaal je leest en bekijkt, hoe completer het grotere plaatje wordt. Je ziet een Zwitserse boer iets vertellen wat precies aansluit op wat een Amerikaanse zakenman meegemaakt heeft. Een Australische actrice die kan channelen, geeft informatie die vervolgens weer onderschreven wordt door een Mexicaanse arbeider, die foto's gemaakt heeft van lichtschepen en er telepatisch contact mee zegt te hebben. En zo zijn er nog honderden anderen. Mensen die elkaar nog nooit ontmoet hebben, met totaal verschillende achtergronden en woonplaatsen, in verschillende tijdperken. De puzzelstukjes passen precies op elkaar.

Zijn dit mensen die je ervan kunt verdenken om stiekem op zoek te zijn naar hun "15 minutes of fame" en daarom het hele verhaal uit hun duim zuigen? Meestal niet (volgens ons zie je die types juist meer in de reguliere media). Het zijn bijna altijd gewone mensen zoals jij en ik, die nog nooit voor een camera gestaan hebben en oprecht hun verhaal doen, zonder dat hen iets oplevert. Vaak enigszins beduusd over wat ze meegemaakt hebben, en soms met als gevolg dat hun hele leven op z'n kop staat. Want de gemeenschap waarin ze leven, reageert ook niet altijd even begripvol op zulke verhalen.

Het verhaal van Eduard "Billy" Meier, een Zwitserse boer met één arm, is een van de best gedocumenteerde UFO-getuigenissen uit de moderne geschiedenis

Het verhaal van Eduard "Billy" Meier, een Zwitserse boer met één arm, is een van de best gedocumenteerde UFO-getuigenissen uit de moderne geschiedenis (1).

Hij produceerde talloze foto's, filmpjes, geluidsopnamen en andere tastbare bewijzen van zijn vele ontmoetingen met zijn buitenaardse bezoekers, waaronder bovenstaande foto van een Pleiadisch "straal-schip" (2).

Over zijn belevenissen en de informatie die de Pleiadiërs hem gaven, schreef hij vele honderden pagina's vol, die bekend staan als "The Contact Notes" (3)  Als aliens bestaan, waarom zie ik ze dan niet?

Daar zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste is de Wet van Niet-Inmenging, een Universele regel die inhoudt dat hogere beschavingen die een andere planeet bezoeken met daarop een minder ontwikkelde bevolking, zich zo min mogelijk met hen bemoeien. Dat houdt niet in dat ze ons niet bezoeken, want dat doen ze juist volop. De Aarde is namelijk een uiterst interessante planeet, zeker in deze tijd. En ze hebben ook contact met individuele personen hier en daar, direct of telepatisch, maar open contact met de hele bevolking is er nog niet bij. Daarom gebeurt het grootste deel van alle echte UFO-waarnemingen ook op vrij grote afstand. UFO's van dichtbij zijn meestal niet van buitenaardse bezoekers maar van aardse makelij, of met de computer gemaakt.

Vredelievende ruimtereizigers houden zich vrijwel altijd aan de Wet van Niet-Inmenging, maar er zijn ook minder vriendelijke bezoekers, en die hebben maling aan deze wet. Tegenwoordig kunnen die de Aarde niet meer bezoeken omdat de hoge beschavingen erop toezien dat de eindtijd op Aarde volgens planning verloopt, maar vroeger hadden zij vrij spel. Maar ook zij wilden liever niet door de massa gezien worden, omdat zij het liefst in het geheim hun duistere activiteiten uitvoeren. Het volk zou het namelijk waarschijnlijk niet zo waarderen als ze wisten wie er verantwoordelijk waren voor zoveel ziektes, moorden, oorlogen, armoe, verdwenen kinderen, rampen en andere ellende.

Een derde reden dat we onze bezoekers niet zien, is dat voor hen het onzichtbaar maken van hun ruimteschepen of het aannemen van een andere persoonlijke gedaante vaak kinderspel is. Reptielachtigen doen dit door te switchen tussen de menselijke en hun eigen DNA-pakketten die ze in zich dragen, maar de spiritueel hoog ontwikkelde beschavingen hebben zoveel controle over energie, dat ze met een enkele gedachte hun verschijningsvorm kunnen veranderen. Het is al vaak bevestigd dat er tal van mensen die gewoon tussen ons in lopen, niet van onze planeet zijn. Ook komen vele buitenaardse bezoekers uit hogere dimensies dan de onze. Zij kunnen ons wel zien (en bijvoorbeeld moeiteloos door muren heen lopen), maar wij hen niet.

Wat voor beeld komt er uit alle getuigenissen naar voren?

Het beeld dat het leven in het omniversum een eindeloze variatie kent. Hoe klein of groot ook, welke kleur, ontwikkeling of karakter je ook maar kunt bedenken, het bestaat wel ergens in de kosmos. Als je naar de directe omgeving rond de Aarde in de lagere dimensies kijkt, waarin wij ook verkeren, dan zijn de intelligente levensvormen wel grofweg in een paar soorten op te delen. Dat zijn:
  1. Mensachtigen
  2. Grijzen
  3. Reptielachtigen
  4. Insektachtigen
  5. Leeuwachtigen
  6. Amfibieachtigen
  7. Vogelachtigen
Ruimtebewoners

(helaas gaan ze over het algemeen niet graag voor ons op de foto, dus zullen we het moeten doen met tekeningen op basis van getuigenissen)


Er zijn ook allerlei tussenvormen, en zoals gezegd, vanaf een bepaalde spirituele ontwikkeling wordt 'uiterlijk' een relatief begrip, maar dit zijn de hoofdcategorieën die wij kennen. De meeste soorten zijn goedaardig, maar er zijn er ook een aantal die zich negatief of onverschillig naar ons mensen toe gedragen.

Door de geschiedenis heen hebben ze allemaal hun sporen op de Aarde achtergelaten, vandaar dat hier ook allerlei dieren rondlopen die op hen lijken. Het is in het universum een traditie van veel ruimtevarende volken om primitieve planeten 'in te zaaien', zoals dat genoemd wordt. Dan bezoekt men de planeet, voegt er wat flora en fauna aan toe die meegenomen wordt op de immense ruimteschepen, knoeit eventueel wat genetisch met het al aanwezige leven, en dan vertrekt men weer. Vervolgens laat men de natuur haar gang gaan en wordt er duizenden jaren later weer een een kijkje genomen, om te zien hoe het zich ontwikkeld heeft.

Strijd tussen licht en duister

De meest negatieve gevolgen lijkt onze planeet ondervonden te hebben van mensachtige bezoekers uit het Sirius B sterrensysteem (die met die lange schedels), reptielachtigen uit het Draco sterrenbeeld, en de Anunnaki, een mensachtig/reptielachtige kruising afkomstig uit het Orion sterrenbeeld. Daarom zijn er bij tal van piramides en andere oude plaatsen ook verwijzingen naar deze sterren te vinden.

Deze negatieve rassen werken tot op zekere hoogte met elkaar samen en veroverden honderden planeten en beschavingen. Ze vormden een machtig rijk. Ze vochten honderdduizenden jaren durende oorlogen uit met de positieve rassen, die met elkaar samenwerken in een soort van Verenigde Naties in de ruimte, de Galactische Federatie van het Licht genaamd.

Toen het duistere rijk in de gaten kreeg dat de technologische ontwikkeling binnen de Galactische Federatie veel sneller verliep dan bij hen en de strijd dus nooit meer gewonnen kon worden, werden de wapens neergelegd en stapten veel negatieve rassen over naar het Licht. Ook al omdat de aankomende Ascensie hen dwong om maatregelen te nemen, want wezens met een te lage vibratie kunnen niet ascenderen. Er bleven alleen nog een paar rebellerende fracties over, verspreid over het universum, waaronder dus op onze planeet.

De mensachtigen

De mensensoort bestaat in talloze kleuren en maten. De Pleiadiërs (bewoners van de sterrencluster de Pleiaden) vertelden Billy Meier dat er in ons universum ruim 8 miljard planeten zijn waar menselijk leven voorkomt. Er zijn meer dan 40.000 ondersoorten, in meer dan tweehonderd kleuren. Ook in andere universa is menselijk leven te vinden, en als je bedenkt dat er volgens Pleiadische schatting zo'n 10 tot de 49e macht universa zijn (10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 dus), dan begrijp je dat het catalogiseren van al deze soorten onbegonnen werk is.

Onze eigen soort hier op Aarde, de homo sapiens, heeft geen natuurlijke ontwikkeling doorgemaakt. Wij zijn het resultaat van genetische ingrepen door buitenaardse bezoekers met primitieve aardbewoners ruim 200.000 jaar geleden (4). Omdat wij door de geschiedenis heen het lijdend voorwerp zijn geweest van genetisch geknoei door vele buitenaardse bezoekers, hebben wij nu het DNA van meer dan 20 buitenaardse soorten in ons. Niet alleen van buitenaardse mensen, maar ook van zogenaamde "grijze aliens", reptielachtigen, leeuwachtigen en andere soorten. Met al deze soorten kunnen wij ons (als we dat zouden willen) ook voortplanten. Hierdoor wordt ons DNA gezien als 'koninklijk', volgens contactee Alex Collier (5). Alleen met insektachtigen hebben we te weinig gemeen hiervoor.

Naast een uniek DNA hebben deze genetische ingrepen ons echter meer kwaad dan goed gedaan, omdat o.a. onze korte leeftijd, onze grote bevattelijkheid voor ziekte, onze volgzaamheid, onze trage spirituele ontwikkeling en ons beperkte bewustzijn hier het gevolg van zijn.
De vier grootste mensenrassen die wij hier op Aarde kennen, dus blank, negroïde, oosters en latino, zijn allemaal het gevolg van buitenaardse bezoekers met dit uiterlijk die hun sporen nagelaten hebben. De latino's zijn de oudste soort, en van de oosterse soort is het volgens Alex Collier zelfs onbekend welk buitenaards volk hier precies voor verantwoordelijk is.

Venusiaanse vriendin van Howard Menger, Dolores Barrios Valiant Thor, een afgezant van de planeet Venus die eind jaren '50 drie jaar in het Pentagon verbleef om -tevergeefs- met de Amerikaanse regering te onderhandelen over een plan voor vrede op Aarde. Links van Thor twee Venusiaanse metgezellen van hem

Voor de dichtstbijzijnde mensachtigen in het heelal hoeven we niet ver te zoeken, want dat zijn de Venusianen. Net als alle andere planeten, is Venus hol van binnen en hier woont een menselijke beschaving die zich al ontwikkeld heeft tot de vijfde dimensie. Venusianen hebben dezelfde afkomst als wij (het Vega sterrenstelsel), en voelen zich dus erg betrokken bij ons. Om de Aarde te bezoeken moeten ze hun vibratie laten zakken, en dan zien ze er vrijwel hetzelfde uit als wij.

Links: Dolores Barrios, een Venusiaanse vriendin van Howard Menger.

Rechts: Valiant Thor, een afgezant van de planeet Venus die eind jaren '50 drie jaar in het Pentagon verbleef om -tevergeefs- met de Amerikaanse regering te onderhandelen over een plan voor vrede op Aarde. Links van Thor twee Venusiaanse metgezellen van hem.

Wie meer wil weten over het leven op/in Venus, zal de interviews met Omnec Onec zeker interessant vinden. Zij kwam als kind naar de Aarde, om karmische redenen en om de mensen hier te helpen bij hun spirituele ontwikkeling. Ze schreef er een boek over en woont nu nog steeds in Amerika  Op dit moment zit onze Aarde in een proces dat "Ascensie" genoemd wordt, wat inhoudt dat zij bezig is om naar een hogere dimensie toe te gaan, net als de rest van het universum. Hierbij krijgt zij de hulp van vele hoog ontwikkelde buitenaardse beschavingen, die ook de aardbewoners zoveel mogelijk helpen bij hun spirituele ontwikkeling. Het doel is om hun vibratie dusdanig te verhogen dat zij mee kunnen naar de vijfde dimensie.

Deze buitenaardse beschavingen zijn dus verenigd in de Confederatie. Deze volken liggen spiritueel gigantisch ver op ons voor, waardoor ze bijvoorbeeld alleen nog maar telepatisch communiceren en dingen creëren puur door de kracht van hun gedachten. Ook technologisch hebben ze een enorme voorsprong. Ze kunnen dingen waar onze wetenschappers letterlijk in nog geen miljoen jaar aan toe zijn, zoals (de)materialiseren, interdimensionaal reizen (waardoor ook ruimtereizen en tijdreizen eenvoudig wordt), antizwaartekrachttechnieken, levende robots en levende lichtschepen, volledige controle over energie waardoor bijvoorbeeld uit lucht voedsel of stuwkracht gecreëerd wordt, etc.

Lichtschip gefilmd door de Mexicaanse arbeider Carlos Diaz bij het Mexicaanse Tepoztlán Lichtschip dat in 2007 bij het Nederlandse Hoogkerk gezien werd, en waar de plaatselijke Westerkrant een artikel over schreef

De lichtschepen die door de Mexicaanse arbeider Carlos Diaz bij het Mexicaanse Tepoztlán gefotografeerd en gefilmd worden (links), lijken sprekend op de lichtschepen die in 2007 bij het Nederlandse Hoogkerk gezien werden en waar de plaatselijke Westerkrant een artikel over schreef (rechts)


  Ontvoeringen

De komende Ascensie had voor sommige mensen ook een minder leuk aspect. Vooral in de jaren '60 - '80 kwamen veel mensen naar voren met de bewering ontvoerd te zijn door aliens (6). De gecontroleerde media probeerden deze verhalen zoveel mogelijk af te doen als psychische afwijkingen, maar er waren zoveel getuigenissen, dat sommige wetenschappers er toch serieus onderzoek naar deden (7), (8). Vooral het feit dat ook veel kinderen hun ouders vertelden over kleine wezentjes die 's nachts hun slaapkamer binnenkwamen en hen meenamen naar hun ruimteschip voor allerlei vreemde experimenten, wekte de aandacht (9).

Veel volwassenen die ontvoerd werden, herinnerden zich dat er bij hen in een soort van slaaptoestand handelingen verricht waren die gericht leken op de voortplanting. Er werden zwangerschappen gecreëerd (10) en maanden later ook weer afgebroken, er werden eicellen en sperma afgenomen, en mensen zagen vreemde laboratoria met grote reageerbuizen in de schepen, die groeiende foetussen bevatten.

Het beeld dat er uit gechannelde berichten en verklaringen van contactees en mensen uit het black ops circuit naar voren kwam, was dat deze ontvoeringen gedaan werden door de Grijzen. Dit is het buitenaardse ras dat ook vaak in films en media getypeerd wordt, met kleine lijfjes en grote hoofden met grote, amandelvormige, zwarte ogen. Deze beschaving, afkomstig uit het Zeta Reticuli sterrensysteem en daarom ook wel Zeta's genoemd, heeft de normale voortplanting sinds duizenden jaren afgezworen, en is op klonen overgegaan.

Nadeel van het klonen was wel dat de kunstmatig gecreëerde nieuwe wezens geen ziel meer hadden. Zodra het nieuws over de universele Ascensie ook bij dit volk doordrong en ze leerden dat wezens zonder ziel niet kunnen ascenderen, omdat de vibratie van iemands ziel bepaalt in welke dimensie hij verder gaat na de Ascensie, raakten ze in paniek. Ze zagen immers de uitsterving van vrijwel hun complete volk aan de horizon opdoemen.

Ze besloten een nieuw ras te creëren dat half Zeta en half andersoortig was, dat hun cultuur hopelijk zou kunnen voortzetten na de Ascensie. Daarvoor zochten ze een onderontwikkeld (en dus weerloos) volk met sterk DNA, en de keuze viel al snel op de bewoners van planeet Aarde. Er werd een geheime deal gesloten met de machthebbers op onze planeet (11), waarbij de Grijzen toestemming kregen voor genetische experimenten met aardbewoners, in ruil voor hoge technologie.

Deze experimenten met mens en dier (12) op Aarde gingen enkele tientallen jaren door. Naar verluid werden er uiteindelijk inderdaad één of meerdere nieuwe hybride-soorten gecreëerd waar menselijke zielen wel in wilden incarneren. De actie was dus een succes (13) en de ontvoeringen stopten vrijwel volledig.

------------------------------------------------------------------------------------


Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer